Artalk.cz

TZ: Miriam Kaminská v Pragovka Gallery

Miriam Kaminská / Člověk, červeň, zem / kurátorka: Iva Mladičová / Pragovka Gallery / Praha / 20. 1. – 25. 2. 2021

MIRIAM KAMINSKÁ se dlouhodobě zabývá sochařskými možnostmi tělesné formy. Výběr prací pro prostor FOYER v Pragovce zprostředkovává její charakteristické výrazové roviny: transformaci figurálních tvarů do téměř abstraktní liniovosti a živé rozhraní formy antropomorfního a rostlinného charakteru. Sochy a nástěnné objekty na jedné straně nesou významy zviditelňování složité individuální psychologie, na druhé jsou ale jednoznačným podpůrným symbolem života obecně.

Organické linie sice zpřítomňují jakousi znehybněnou uzavřenost, současně jsou ale prostorově otevřené. U některých objektů jsou fixovány na geometrický základ, jako by v něm nacházely oporu. Betonová Entita 1 navozuje dojem niterné zraněnosti. Nejnovější z prací ovšem posiluje onu životaschopnost, vystupuje přímo z podkladu, vytváří plastickou klenbu a poté se do podkladu vrací. Asociuje tak procesuálnost cyklického charakteru, vlastní přírodnímu světu obecně.

Miriam Kaminská poukazuje prostřednictvím výrazného triptychu nástěnných objektů na etymologický kontext: společný kořen slov krev, červená, země a člověk v hebrejském jazyce. První člověk Adam, jehož tělo bylo stvořeno z prachu země a jemuž byl do chřípí vdechnut život, dle legendy pojedl v Ráji plod ze Stromu poznání dobrého a zlého. Linie objektů jsou křivolaké jako větve či kořeny stromu. Současně ale připomínají i hadovité tělo, schopné života na zemi i ve vodě. Podobný tvarový charakter může mít i říční tok. Linie obdobné morfologie mohou být i cévami nebo neuronovými větvemi zprostředkovávajícími transmisi. Jsme tedy přítomni významům vzájemnosti, propojenosti, proměnnosti, pohybu. Také proto se organická linie mohla v úvodu moderního umění stát symbolem obecného a v živém všudypřítomného tvůrčího principu. Tvary vystavených objektů mají současně realistický i metaforický charakter.

Je logické, že se výběr těchto prací Miriam Kaminské ocitl ve významovém kontextu ekologie, jež v základu poukazuje na inteligentní funkční vzájemnosti mezi organismy mnohaúrovňového systému, nesmírně složitého a současně velmi důmyslného. I když práce tvoří jakýsi úvod různorodějšímu výstavnímu celku, jenž je zaštítěn v současné době frekventovaným tématem ekologické úzkosti, dovolme si skrze slova Jiddu Krishnamurtiho posunout pozornost za tento nastíněný obzor, neboť v přítomných autorčiných pracích vnímáme specifickou interpretaci výše uvedené nekonečné procesuality plné kreativních možností a příležitostí: „Jestliže člověk porozumí tomu, co je, což je prázdnota, vnitřní nedostatečnost, jestliže člověk žije s touto nedostatečností a jestliže ji plně poznal, pak nastává tvůrčí skutečnost, tvůrčí inteligence, která jediná může přinést štěstí.

Výstavu je možné pozorovat zvenčí přes prosklenou část galerie.
Výstava je dostupná on-line v podobě 3D modelu:
https://pragovkaonline.com/clovek-cerven-zem/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *