Artalk.cz

TZ: Marta Fišerová Cwiklinski v Pragovka Gallery

Marta Fišerová Cwiklinski / Čtvrtý skleník / kurátorka: Flóra Gadó / Pragovka Gallery / 20. 1. – 25. 2. 2021

Výstava Čtvrtý skleník je prezentací uměleckého výzkumu se stejným názvem realizovaného mezi lety 2018 – 2020. Projekt odkrývá zapomenutý lidský příběh, nastiňuje prostředí a společenské klima počátků 19. století.

Projekt Čtvrtý skleník má několik úrovní, ze kterých je možné na něj nahlížet. V popředí stojí vyprávění o soukromé botanické zahradě Josefa Taaffe, anglického aristokrata žijícího na českém venkově počátkem 19. století, a o jeho zálibě v botanice. Taaffe investoval všechny své peníze do vybudování soukromé botanické zahrady na myslibořickém hrabství* a přivezl sem mnoho exotických rostlin z celého světa. Příběh končí velmi jednoduše – Taaffe kvůli svému koníčku přišel o všechny peníze a byl nucen prodat celý svůj majetek i s botanickou zahradu, která následně zpustla. Za účelem zjistit detaily o botanické zahradě byl proveden historicko-teoretický výzkum, který je shrnut do dvojjazyčného bookletu (CZ/ENG), jenž je součástí výstavy a je také v galerii Pragovka k prodeji.

Na příkladu vyprávění o hraběti Taaffe je vykreslen odvěký střet mezi kulturním světem a tím přírodním. Příbeh o zápase mezi přírodou a člověkem a lidskou snahou o získání převahy nad ní. Z perspektivy doby, která si snad začíná uvědomovat křehkou rovnováhu vztahů na Zemi se díváme do časů, kdy člověk začíná získávat přesilu. Výstupem projektu Čtvrtý skleník je fiktivní herbář, který upomíná na možné exotické rostliny pěstované ve skleníku Josefa Taaffeho, které byly sváženy z východní Asie, jižní Afriky nebo Nového Zélandu – některé z rostlin jsou fotograficky dokumentovány, zvětšeny a vytištěny na textil (6 ks 150x225cm) a rámují prostor výstavy. Samotná prostorová instalace sestává z pěstebních stolů s hlínou, na kterých jsou instalovány skleněné plastiky odkazující na vybavení skleníků, ve kterých se exotické rostliny pěstovaly – jedná se jak o motivy technického charakteru, tak o dekorativní předměty. Jestliže fiktivní herbář upozorňuje na přemoc ze strany člověka nad přírodou, pak tyto objekty poukazují na dobu koloniální nadvlády jedné kultury nad jinou. Skleníky však, a stejně tak i výstava Čtvrtý skleník, jsou místem setkání rostlin různých podnebných pásem, různých kultur, času i prostoru. Výstava je dále doplněna o apropriované předměty a o soubor kopií dokumentů, které byly zásadní pro výzkumnou část projektu.

Podstatným rozměrem celého projektu je i komunitní akce v obci Myslibořice, kde budou výsledky výzkumu instalovány ve skeletu starého, vyskleného skleníku (místa, kde pravděpodobně stál původní skleník hraběte Josefa Taaffe) a na akci budou přizváni místní obyvatelé, kteří se tak mohou seznámit s pozapomenutou historií obce. (Akce se prozatím neuskutečnila, jelikož je celý areál zámeckého parku dlouhodobě uzavřen pro CV19.)

*Autorka projektu se v obci Myslibořice narodila a dodnes zde z velké části žije.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *