Artalk.cz

Slovenské technické múzeum povedie Zuzana Šullová

Slovenské  technické múzeum povedie Zuzana Šullová

Slovenské technické múzeum (STM) povedie Zuzana Šullová. Ministerka kultúry Natália Milanová ju vymenuje za generálnu riaditeľku STM na základe výsledkov výberového konania a odporúčania výberovej komisie. Zuzana Šullová je od marca tohto roka poverená vedením múzea, jeho štatutárnou zástupkyňou sa stane od 1. januára 2021.

Ministerstvo kultúry vyhlásilo výberové konanie 2. októbra 2020 a záujemcovia sa mohli prihlásiť do 2. novembra. Do výberového konania prišli kompletné prihlášky od štyroch uchádzačov. Na základe posúdenia životopisov, projektov, motivačných listov a vykonania hĺbkových pohovorov výberová komisia pozvala do záverečného tretieho kola všetkých štyroch. Boli medzi nimi: Juraj Bochňa, Miroslav Hájek, Ladislav Mixtaj a Zuzana Šullová. Tretie kolo sa konalo 9. a 10. decembra a jeho súčasťou bolo neverejné a verejné vypočutie. Po vypočutí zostavila komisia poradie kandidátov a odporučila ministerke najvhodnejšieho.

Výberové konanie sa riadilo pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup.

Zápisnicu z výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie, tiež záznam z verejného vypočutia, zloženie 7-člennej výberovej komisie, životopisy uchádzačov a ich projekty zverejnilo ministerstvo na https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/ministerstvo-kultury-sr/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/generalny-riaditel-riaditelka-slovenskeho-technickeho-muzea/.

STM spravuje niekoľko nehnuteľných technických kultúrnych pamiatok a v piatich pobočkách predstavuje vybrané témy vývoja vedy, výroby, techniky, železničnej, cestnej a leteckej dopravy a priemyslu na Slovensku. Pripravuje tiež zriadenie nového pracoviska na prezentáciu histórie lodnej dopravy na Dunaji. Medzi iným uchováva najzachovalejší komplex historických technických a technologických objektov spojených s ťažbou a výrobou soli zo soľanky. Ide o unikát nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *