Artalk.cz

Predstavy kandidátov na vedenie KHB spozná verejnosť v piatok

Predstavy kandidátov na vedenie KHB spozná verejnosť v piatok

Výberové konanie na riaditeľku / riaditeľa Kunsthalle Bratislava (KHB) sa blíži k záveru. Dnešným neverejným vypočutím štvorice kandidátov na vedenie KHB sa začalo tretie kolo výberového konania. Jeho súčasťou je už v piatok 18. decembra verejné vypočutie, ktoré je v duchu novej ministerskej smernice jednou z garancií férového a transparentného postupu.

Verejné vypočutie sa uskutoční v piatok od 9:00 do 16:20 a verejnosti predstaví kandidátov na štatutárneho zástupcu KHB. Záujemcovia prostredníctvom videoprenosu postupne spoznajú projekty rozvoja a riadenia Kunsthalle všetkých štyroch uchádzačov a vypočujú si aj ich odpovede na otázky. Klásť otázky kandidátom bude okrem členov komisie tiež verejnosť. Od 9:00 sa postupne predstavia Jen Kratochvíl, Nina Vrbanová, Lucia Gavulová.

Každý uchádzač má k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojho projektu riadenia a rozvoja KHB najviac 20 minút a po pol hodine na otázky výberovej komisie a verejnosti. Vypočutie sa bude dať sledovať na –  YouTube kanáli ministerstva a tiež na facebookovom profile MK SR.

Verejnosť môže uchádzačom klásť otázky cez elektronickú aplikáciu slido, ktorá bude funkčná v deň verejného vypočutia.

Ako môže verejnosť položiť kandidátovi otázku, ktorá sa týka jeho projektu riadenia a rozvoja KHB?

Stačí:

  • ísť na slido.com,
  • zadať za mriežku: #khb_priezvisko uchádzača, ktorý začal prezentovať
    • khb_kratochvil ,
    • khb_vrbanova ,
    • khb_gavulova
  • vpísať otázku a poslať ju.

Otázky na kandidátov sa musia týkať výhradne ich projektov rozvoja a riadenia. Záujemcovia ich môžu posielať konkrétnemu kandidátovi vždy od začiatku jeho prezentácie. Otázky o minulosti či osobného charakteru sa podľa pravidiel smernice vylúčia.

V prípade, že verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť členom výberovej komisie na položenie ďalších otázok.

Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a odporučí ministerke najvhodnejšieho alebo neodporučí nikoho. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.

Záznam z verejného vypočutia sa do desiatich kalendárnych dní zverejní na podstránke výberového konania na webstránke ministerstva kultúry. Na adrese https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/vyberove-konanie-kunstahalle-bratislava/ bude dostupný 12 mesiacov.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *