Artalk.cz

Spolek Skutek zaslal vládě žádost o úpravu pravidel při 4. stupni PES

Otevřený dopis Spolku Skutek se vyjadřuje k uzavření galerií a muzeí při 4. stupni pohotovosti. Ohrazuje se také vůči zařazení kultury mezi volnočasové aktivity a připomíná prekarizované pracovní podmínky lidí pracujících v kulturním segmentu.

Vážený pane předsedo vlády,

vážený pane ministře zdravotnictví,

vážený pane předsedo Ústředního krizového štábu,

vážené paní ministryně, vážení páni ministři,

s přechodem na 4. stupeň pohotovosti protiepidemického systému ČR (PES) Vás chceme požádat o přijetí výjimky pro galerie, výstavní síně a muzea umění, která by jim umožnila alespoň částečný provoz. Jako profesní organizace sdružující osobnosti působící v oblasti výtvarného umění chceme podpořit původní návrh ministra kultury Lubomíra Zaorálka, aby muzea a galerie zůstaly přístupné. Schválenou dílčí výjimku zároveň považujeme za nedostatečnou a neodpovídající situaci.

S nedávným přechodem na 3. stupeň pohotovosti se kulturní instituce galerijního typu otevřely návštěvníkům. Provoz za okleštěných podmínek znamenal zrušení všech událostí a programů, při kterých hrozí shromáždění většího počtu osob, a omezení se na základní nabídku. Doposud jsme nezaznamenali, že by galerie výtvarného umění nařízená pravidla porušovala a přispívala tím k šíření nákazy covid-19. Udržení 25 % návštěvnické kapacity, dostatečných rozestupů atd. je bezproblémové a mezi návštěvníky funguje i seberegulace.

Galerie nejsou lyžařská střediska a není v nich naléván punč – a to ani do kelímku s sebou. V jejich prostorách se setká násobně méně lidí než v obchodním centru, dokonce mnohem méně než v restauraci nebo na ulici. Jakkoliv si přejeme co nejdříve potlačit nárůst onemocněných nákazou covid-19, aby byl umožněn návrat k práci i našim kolegům a kolegyním v dalších kulturních odvětvích, jsme přesvědčeni, že v případě galerií, výstavních síní a muzeí mají při 4. stupni pohotovosti platit stejná pravidla jako při dosavadním 3. stupni. U nejatraktivnějších galerijních výstav v muzejních institucích s velkou návštěvnickou kapacitou pochopitelně chápeme využití rezervačního systému či časově omezených vstupenek, které zabrání návalům a frontám.

Obracíme se na Vás nejen ve vlastním zájmu, ale také v zájmu všech občanů České republiky, kteří potřebují vidět, že vláda činí opravdu pouze nezbytná opatření. Výjimka pro muzea a galerie jim může ukázat, že protiepidemický systém ČR opravdu postihuje jen ty oblasti jejich života, kde skutečně hrozí rizika. Zároveň by toto opatření veřejnosti dokládalo, že jejímu kulturnímu životu je přikládána určitá vážnost. Zdaleka totiž nejde o volnočasovou aktivitu, jak kultura nedávno byla – možná nešťastnou zkratkou – označena. Je sférou, která nám všem (tvůrcům a divákům či posluchačům) umožňuje nacházet komplexnější postoje k tomu, kde a co žijeme – a dokonce i ke zkušenostem, kterými právě všichni procházíme.

Společný zájem na změně nařízení pro 4. stupeň bychom měli mít i proto, že jedné části kulturního segmentu umožní vykonávat svou profesi a tím alespoň mírně snížit současné výdaje státu. Opětovné zavření galerií postihne jak jejich zaměstnance, tak externí spolupracovníky, z nichž mnozí pracují jako OSVČ na různé typy smluv, ale také firmy a podnikatele, kteří galeriím poskytují své služby. Přizpůsobení 4. stupně námi požadovaným podmínkám naopak pomůže i výtvarným umělcům a umělkyním nebo obchodu s uměním. Za současného nastavení pravidel PES naopak hrozí další plýtvání finančními prostředky i úsilím kulturních pracovníků.

Věříme, že i naši kolegové a kolegyně z jiných oblastí kultury tuto výjimku přivítají jako signál, že kultura není paušálně ostrakizována bez racionálního uvážení nebezpečnosti jejích konkrétních podob.

Spolek Skutek (a víme, že i další organizace a instituce) je připraven pomoct Ministerstvu kultury ČR s upřesněním pravidel provozu muzeí, galerií a výstavních v době platného 4. stupně PES. Záleží však na celé vládě ČR, jestli naše argumenty pochopí. Věříme, že přehodnotíte své stanovisko a učiníte vstřícný krok v oblasti, která je podle nás neopodstatněně postižena.

S pozdravem

za Spolek Skutek

Alena Kunicová, předsedkyně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *