Artalk.cz

Do výberu vedenia Kunsthalle Bratislava postúpili štyria uchádzači

Do výberu vedenia Kunsthalle Bratislava postúpili štyria uchádzači / Tretie kolo sa uskutoční 17. a 18. decembra 2020

Ministerstvo kultúry pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov do čela svojich organizácii. V druhej polovici decembra sa uskutočnia vypočutia kandidátov na riaditeľku alebo riaditeľa Kunsthalle Bratislava (KHB).

Do výberového konania na vedenie tejto inštitúcie prišli kompletné prihlášky od štyroch uchádzačov. Na základe posúdenia životopisov,  projektov, motivačných listov a hĺbkových pohovorov výberová komisia pozvala do tretieho kola všetkých štyroch. Sú to títo uchádzači: Jen Kratochvíl, Nina Vrbanová, Lucia Gavulová a Alena Minns.

Tretie kolo sa uskutoční 17. a 18. decembra 2020 v sídle ministerstva kultúry (MK SR). Bude mať dve časti, neverejné a verejné vypočutie. V rámci neverejného vypočutia výberová komisia každého kandidáta oboznámi s výsledkami kontroly referencií z jeho doterajšej kariéry. Členovia komisie sa tiež môžu pýtať na prax a skúsenosti. Počas následného verejného vypočutia pred výberovou komisiou a verejnosťou predstaví každý uchádzač svoj projekt rozvoja a riadenia KHB. Zároveň odpovie na otázky verejnosti a členov komisie.

Verejnosť si vypočutie pozrie prostredníctvom online prenosu na webovej stránke ministerstva. Podrobnosti o online prenose a o používaní elektronickej aplikácie na kladenie otázok zverejní ministerstvo na svojej webovej stránke v deň verejného vypočutia. Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a odporučí ministerke najvhodnejšieho. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.

Kandidátov na vedenie KHB posúdi 7-členná výberová komisia. Troch členov komisie menovala priamo ministerka, a to Barbaru Brathovú (zástupkyňa ministerky z vecne príslušného organi­začného útvaru MK SR), Karinu Kottovú (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti manaž­mentu) a Luciu Kiss (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v riadení verejnej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo oblasti kultúry).

Za personálnu poradkyňu ako externú odborníčku, menovala ministerka na návrh Osobného úradu MK SR Petru Gondžúrovú. Ďalších troch členov výberovej komisie vymenovala ministerka na základe návrhov z externého prostredia. Sú medzi nimi: Erik Vilím (zástupca zamestnancov KHB), Katarína Rusnáková (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou experta na danú oblasť navrhnutý zástupcami akademického prostredia) a Ivana Rumanová (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôsobenia KHB z prostredia nezávislej kultúry navrhnutý riaditeľom Fondu na podporu umenia).

Životopisy uchádzačov o pozíciu riaditeľky / riaditeľa KHB sú zverejnené na https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/vyberove-konanie-kunstahalle-bratislava/. Ministerstvo pozýva odbornú aj širokú verejnosť, aby sa s nimi oboznámili a v prípade záujmu poskytli tiež spätnú väzbu ku kandidátom na e-mailovú adresu: vyber.riaditelkhb@culture.gov.sk.

Ministerstvo kultúry vypísalo výberové konanie na riaditeľku alebo riaditeľa KHB 24. septembra a záujemcovia sa mohli hlásiť do 24. októbra. Riadi sa pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup.

KHB je od 1. januára tohto roka samostatnou štátnou príspevkovou organizáciou ministerstva kultúry v oblasti súčasného vizuálneho umenia. Osamostatneniu KHB predchádzalo šesť rokov odbornej diskusie a snáh. Od vzniku samostatnej KHB je dočasne poverená jej vedením Nina Vrbanová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *