Artalk.cz

do 31. 12. / Výběrové řízení na koordinátorku/koordinátora doktorského studia na FaVU

Děkan Fakulty výtvarných umění VUT se sídlem v Brně, Údolní 244/53, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovnice/pracovníka s pracovním úvazkem 0,5 v doktorském studijním programu Výtvarná umění a umělecký provoz. Výběrové řízení se řídí Řádem výběrových řízení pro obsazování míst akademických, výzkumných a vývojových pracovníků, vedoucích zaměstnanců a dalších pracovních míst na VUT a § 77 zákona č. 111/1998 Sb.

Náplň práce:

 • podíl na výuce v doktorském studijním programu Výtvarná umění a umělecký provoz;
 • koordinace a konzultace tvůrčí a badatelské činnosti doktorandek a doktorandů fakulty;
 • spolupráce na organizaci a administraci doktorského studijního programu;
 • organizace seminářů pro školitele a školitelky doktorského studia;
 • participace na vědecko-výzkumném potenciálu Katedry teorií a dějin umění;
 • podíl na řízení vědy a výzkumu na fakultě.

Nabízíme:

 • prostor pro badatelský rozvoj a další vzdělávání v oboru;
 • možnost zapojit se do tuzemských i mezinárodních výzkumných projektů;
 • možnost podílet se na průběžných úpravách koncepce vzdělávání v oblasti doktorského studia;
 • otevřenost k různým pedagogickým, výzkumným a tvůrčím přístupům;
 • doba určitá s možností prodloužení; pružná pracovní doba;
 • zaměstnanecké benefity (zvýhodněné stravování, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné volání, možnost home office ad.).

Očekáváme:

 • VŠ magisterské vzdělání v oblasti umění nebo příbuzném humanitním oboru;
 • min. 2 roky praxe výuky na VŠ;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • publikační činnost;
 • zkušenost s řešením grantů;
 • morální bezúhonnost.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti a přílohy:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail;
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní pedagogické, publikační, vědecké a/nebo umělecké činnosti;
 • kopie dokladů o nabytí akademických a akademicko-vědeckých titulů;
 • motivační dopis zahrnující návrh koordinačního působení v rámci doktorského studia.

Předpokládaný nástup: únor 2021 (dle dohody).
Pracovní úvazek: 0,5 (s možností budoucího navýšení).
Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem VUT.

Informace k doktorskému studijnímu programu FaVU VUT najdete na: https://bit.ly/3kHEYUm.

Přihlášku s uvedenými přílohami zasílejte do 31. prosince 2020 e-mailem, poštou nebo osobním podáním na adresu: Jana di Lenardo, FaVU VUT, Údolní 244/53, 602 00 Brno, dilenardo@favu.vut.cz, tel. 54114 6802. O termínu zasedání výběrové komise (leden) budou uchazeči a uchazečky vyrozuměni do 6. ledna 2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *