Artalk.cz

TS: Nový projekt SNG Akcia ZET – umenovedná výprava

Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová / Nový projekt SNG Akcia ZET – umenovedná výprava /Námet: Alexandra Kusá / Slovenská národná galéria / Bratislava / 19. 11. 2020 – 27. 6. 2021

Akcia ZET

umenovedná výprava

Trvanie projektu: 19. 11. 2020 – 27. 6. 2021

Esterházyho palác – átrium, Bratislava

Námet: Alexandra Kusá

Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová

Sprievodná web stránka projektu: www.akciazet.sng.sk

Príbeh strateného obrazu

V júni roku 1950, v tom júni, keď bola popravená československá politička Milada Horáková, začína trojica výtvarníkov – Jan Čumpelík, Jaromír Schoř a Alena Čermáková ako členovia tvorivého kolektívu Č.S.Č. pracovať na veľkolepej propagandistickej zákazke – ikonickom diele socialistického realizmu Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi. Monumentálnemu obrazu (8,7 x 8 m) je venovaná mimoriadna pozornosť, ako aj jeho vystaveniu v novembri 1952, prezentuje sa za účasti politických špičiek, no nadšenie rýchlo opadáva a dielo sa stáva terčom kritiky. V marci 1953 hlavný protagonista obrazu zomiera a obraz zmizne.

Maliarska akcia v galérii

Od novembra tohto roku bude v átriu Esterházyho paláca v Bratislave výtvarník Marcel Mališ na základe dochovaných čiastkových fotografií maľovať autorskú repliku strateného diela – svoj nový obraz s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu. Ako verne k úlohe pristúpi, bude na jeho rozhodnutí. Pre maliara bude galéria „pracovňou“ a obraz tak bude pribúdať pred zrakmi verejnosti. „Je to obrovská výzva a ponuka, ktorá sa jednoducho nedá odmietnuť. Avšak napriek obavám sa na to veľmi teším. V čase silnejúcich ideologických pnutí v spoločnosti bude (dúfajme) výsledné dielo nielen pripomienkou megalomanskej absurdnosti bývalej epochy, ale aj jej reflexiou v súčasnosti s nepriamym upozornením na krehkosť slobody. Dúfajme, že to nakoniec samovoľne vyplynie z finálneho diela,“ vysvetľuje svoj pohľad Marcel Mališ, ktorý s prípravnými prácami u seba v ateliéri začal už dlho pred spustením akcie.

Umenovedná výprava za dôležitými témami

„Maliarska akcia sa stane východiskom pre nový experimentálny žáner, ktorý sme pri tejto príležitosti vymysleli – umenovednú výpravu, ktorá zrkadlí naše premýšľanie o postavení národnej galérie ako verejnej umeleckej a vzdelávacej inštitúcie dnes. Galéria je pre nás miestom kladenia otázok a hľadania odpovedí,“ približuje zámer projektu Alexandra Kusá, autorka námetu Akcie ZET. Týmto netradičným spôsobom v najbližších mesiacoch otvoríme veľa rôznych a aktuálnych tém, ktoré považujeme za dôležité. Okrem situácie v 50. rokoch 20. storočia sa budeme venovať aj vzťahu propagandy a umenia, hoaxom, budovaniu kultu osobnosti či téme strachu, vzťahu originálu a kópie, problematike autorstva, monumentálnej tvorbe či umeniu na zákazku.

Online aj živý program a spolupráca

„Namiesto klasických podujatí v priestoroch SNG pripravujeme akúsi dramaturgiu informácií, pričom mnohé z nich odznejú mimo priestorov galérie. Kľúčom k ich obsahovému naplneniu sú pre nás nové partnerstvá. Medzi prvými organizáciami, ktoré sme oslovili, sú Ústav pro studium totalitních režimů v Prahe, Denník SME – podcast Dejiny či Slovenské národné divadlo,“ vysvetľujú Marcela Kvetková a Kristína Paulenová z Oddelenia marketingu a tvorby programov SNG.

V najbližších týždňoch divákom prinesieme najmä niečo na pozeranie, počúvanie a čítanie v online prostredí. Cyklus krátkych videí na Youtube kanáli SNG okrem iného nahliadne do ateliéru Marcela Mališa či priblíži funkciu monumentálneho obrazu v dejinách vizuálnej kultúry od stredoveku po súčasnosť. Naši návštevníci a sledovatelia sa môžu tešiť aj na cyklus deviatich podcastov o zaujímavých medziodborových témach, ktorý pripravujeme v spolupráci s Denníkom SME a historickým podcastom Dejiny. Prvý špeciál bude spustený už v decembri. K Akcii ZET postupne vznikne aj tematický blog a v roku 2021, ak situácia dovolí, množstvo (živých) podujatí, okrúhle stoly, prednášky či performatívne a hudobné formy interpretácie daného diela a obdobia našich dejín s presahom do súčasnosti.

V rámci Akcie ZET kolegovia z Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG vytvoria metodické materiály pre školy, ktoré budú súvisieť s témami vychádzajúcimi z projektu. Materiály budú zároveň napojené na školské osnovy tak, aby ich učitelia vedeli zaradiť do svojho vyučovania. Ku každej téme prebehnú aj metodické stretnutia s rôznymi odborníkmi a výtvarníkmi, ktorí učiteľom priblížia svoje spôsoby práce s danými témami a možnosti ich zakomponovania do vyučovania.

Paralelná publikácia – Ztracený svatý

Akcia ZET je paralelnou aktivitou k publikácii – prvému česko-slovenskému detektívnemu príbehu s kunsthistorickou zápletkou, komiksom a historickým ponaučením, ktorá vyjde na jar 2021. Knihu píše Ondřej Horák (Fuczik), známy popularizátor výtvarného umenia, architektúry a spriatelených disciplín v československom zábere v spolupráci s Alexandrou Kusou. Hlavnú časť príbehu a komiksov knihy tvorí verejnosti celkom neznámy a pritom pravdivý príbeh kedysi slávneho a obdivovaného obrazu. Kniha je vystavaná na historických faktoch a overených informáciách českých a slovenských bádateľov a vysvetľuje fungovanie a kultúrny kontext stalinistického obdobia, keď politika a umenie fungovali ruka v ruke. Druhá rovina rozprávania zavedie čitateľa do súčasnosti, keď sa dvojica česko-slovenských kurátorov pokúša stratený obraz po desaťročiach vypátrať a znovu vystaviť. Ilustrovaná publikácia doplnená komiksovými príbehmi ponúkne aj nečakaný, ale možný záver.

Silná vizuálna identita

Vizuálna identita Akcie ZET v sebe kombinuje estetiku socialistického realizmu s novodobou „hollywoodskou“ vizualitou, symbolmi a jemným humorom, pričom pracuje s určitým tajomstvom, kódom a jeho postupným odkrývaním. Jej autorom je Braňo Matis – grafický dizajnér so širokým záberom a s presvedčením, že funkčný dizajn môže byť interpretačným partnerom akéhokoľvek projektu. V SNG dlhodobo pracuje aj ako grafická podpora v autorskom tandeme s Pavlínou Morháčovou.

Ukončenie projektu je naplánované na 27. júna 2021, symbolicky na výročie popravy Milady Horákovej.

Akcia ZET je pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution (Jérôme Bazin, Joanna Kordjak) v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave.

Špeciálne poďakovanie za umožnenie prístupu k archívnym materiálom patrí Vojenskému historickému ústavu v Prahe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *