Artalk.cz

Otevřený dopis ministrovi kultury ve věci podpory výtvarných umělců v rámci vládního programu COVID-KULTURA II

Spolek Skutek, iniciativa #umenipomaha, Centrum pro současné umění Praha a spolek Fair Art sepsaly společně otevřený dopis ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi, kterého vyzývají, aby v rámci vládní podpory umělců zasažených opatřeními proti šíření Covid-19 nezapomínal také na autory a pracovníky působící na výtvarné scéně.

Vážený pane ministře,

rádi bychom Vám poděkovali za úsilí, jež investujete do rozvoje kultury v České republice, a za iniciaci multidisciplinárního dialogu. Stojíme za Vaším tvrzením, že „kulturní a kreativní odvětví představuje investici do lidí a dnes víme, že lidský kapitál je to nejcennější, co v této zemi máme.“ Zároveň společně s Vámi nesouhlasíme s výrokem pana prezidenta, tj. „že tato oblast může klidně hladovět”, protože dopadem takového přístupu bude likvidace kulturního prostředí a přidružené ekonomiky.

Jako profesionálům v oblasti výtvarného umění spřízněných s nezávislými platformami nám není lhostejný osud výtvarných umělců a umělkyň, kteří z podstaty své činnosti nemají možnost žádat o podporu z COVID-KULTURA II. Ačkoliv si ceníme jeho vzniku, je zřejmé, že svým zaměřením cílí pouze na subjekty a pracovníky z oblasti „performing arts“ a výtvarné umění, stejně jako třeba literatura, přestávají být součástí takto vymezené kultury. Program COVID-KULTURA II proto není opatřením, které by systematicky podporovalo všechny segmenty kultury, jež má ministerstvo kultury v gesci.

V oblasti výtvarného umění mají současné vládní restrikce za následek zejména uzavření galerií a muzeí umění, jež dopadá na jejich zaměstnance i na široké spektrum jednotlivců, mezi které patří výtvarní umělci, kurátoři, výtvarní teoretici, kritici a zástupci dalších profesí (včetně profesí technických) působících tzv. na volné noze, kteří jsou finančně závislí na fungování nyní umrtvené infrastruktury výtvarné kultury.

V rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 5. 11. 2020, citovaném rovněž na stránkách Ministerstva kultury ČR, zmiňujete, že: “výtvarníci mají tu výhodu, že nejsou zablokovaní ve své činnosti a mohou svá díla dál prodávat.” To je však pravdivé jen ve velmi omezené míře. Činnost řady výtvarných umělců je úzce provázaná s galerijním provozem a jejich příjmy jsou odvislé od realizace výstav a otevření galerií pro veřejnost.

Právě z těchto důvodů se na Vás obracíme s otázkou: Jakými metodami plánuje MK ČR v nejbližší době řešit nastalou špatnou situaci výtvarných umělců a dalších jmenovaných kulturních pracovníků, kteří jsou z této podpory výslovně vyjmuti?

Kulturní organizace se na jaře i na podzim plně podřídily nařízením vlády. V období první vlny epidemie se velká část umělců spontánně zapojila do pomoci ohroženým skupinám obyvatel České republiky. Například v rámci iniciativy #umenipomaha se připojili k výrobě a distribuci roušek i dezinfekce, kdy přes 60 umělkyň a umělců zajistilo téměř 4 000 ochranných pomůcek. Oborové organizace, mezi jinými Spolek Skutek, Centrum pro současné umění Praha nebo Fair Art, se na Vás již několikrát obrátily v zájmu celé sféry výtvarného umění. Důsledkem trvajících opatření je ale pokračující rozvrat poměrů v oboru. Naším společným cílem však musí zůstat ochrana a pomoc těm, kteří přišli o možnost věnovat se své profesi v kulturní sféře.

Žádáme Vás proto také o otevřený dialog a o spolupráci při řešení této situace.

Děkujeme.

 

Spolek Skutek

#umenipomaha

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s.

Fair Art z.s.

doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor Akademie výtvarných umění v Praze

doc. MgA. Filip Cenek, děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně

doc. Mgr. A. Pavel Mrkus, děkan Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *