Artalk.cz

TZ: Program Galerie Klatovy / Klenová prosinec 2020

Program Galerie Klatovy / Klenová prosinec 2020 / Klatovy, Klenová / 9. 11. 2020

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava
18. 12. 2020 v 18 hodin vernisáž výstavy
Voda / Obrazy proměny živlu

Na zápůjčky a spolupráci s významnými galerijními subjekty náročný výstavní projekt představí v dílech umělců od 19. století do současnosti proměňující se pohled na živel, jenž symbolicky představuje nevědomí. Voda jako tekutý, proměnlivý, zanořující a znovu se vynořující živel konvenuje s hlubině nevědomými složkami psýché, zároveň přeneseně představuje ženský aspekt, a, ač jej často ohrožuje, základně podmiňuje život na naší zemi. V tematických blocích se vedle sebe představí díla klasických krajinářů (Piepenhagen, Chittusi, Radimský, Slavíček), symbolistů (Panuška, Knüpfer, Pirner, Preisler), autorů avantgardy a klasické moderny (Špála, Čapek, Muzika, Procházka, Černý, Šlenger) a současných umělců od nejstarší po mladou generaci (Sopko, Gebauer, Kučerová, Karlíková, Klimeš, Ranný, Blabolilová, Moucha, Trabura, Pastrňák, Faltus, Frank, Hábl, Šubrtová, Polcar, Holcová, Klimentová, Maleček, Véla, Maupicová, Turner), vztahující se k vodnímu tématu z různých úhlů pohledu (živel, symbol, součást krajiny, obživa…). Jsme svědky proměny reflexe vodního živlu, kdy obavy z jeho nespoutanosti v současném umění vystřídají obavy o něj samotný.
Do 28. 3. 2021.

Akce

Přednášky
11. 12. 2020, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech Přednáška Mgr. Jiřího Vyčichla, Ph.D. – (Ne)evropská Velká Británie od 19. století do současnosti

Autor se ve svém příspěvku bude věnovat politice Velké Británie v dlouhém 19. století v kontrastu k současnému dění. Poukáže na britskou roli v evropském koncertu velmocí a vysvětlí příčiny protievropských nálad panujících na ostrovech. Přednáška tak bude zahrnovat rozbor důležitých historických mezníků ovlivňujících současnou Evropu.

Výtvarné dílny
12. 12. 2020, 14:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech Předvánoční výtvarná dílna pro děti

Tradiční tvoření vánočních dekorací a dárků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *