Artalk.cz

TZ: 3Kurátorky se loučí s Invalidovnou soubornou virtuální výstavou Sary Bojović a Dante Daniela Hartla

3Kurátorky se loučí s Invalidovnou soubornou virtuální výstavou Sary Bojović a Dante Daniela Hartla / Praha / 29. 10. 2020

Výstava Speaking in Tongues prezentuje širokou škálu multimediálních způsobů současných výtvarných vyjádření, která zpracovávají různá témata, jež umělci ve svých realizacích dlouhodobě rozebírají. Mezi ně patří například vztah a chování člověka k přírodě, obecná reflexe společenských konvencí či zkoumání hranic mezi volným uměním a designem. Výstava je posledním výstavním projektem 3Kurátorek v prostorách karlínské Invalidovny, díky aktuální nepříznivé epidemiologické situaci je výstava přenesena do 3D modelu.

„Svými díly se vracím ke kořenům, ke své ženskosti. Snažím se vytvořit syntézu tradičních materiálů (které se primárně vážou k ženské estetice, např. perly) s moderními postoji a statementy“ říká o vystavených dílech Sara Bojović.

Pomocí různých výtvarných prostředků i materiálů tak oba autoři zprostředkovávají bližší vysvětlení svých individuálních postojů k výše zmíněným a dalším, často kontroverzním, ale velmi aktuálním tématům. K vidění jsou obrazy, objekty i pro konkrétní výstavu a místo vytvořené site specific instalace. Výstavní projekt tudíž představuje nejaktuálnější principy, podobu i řeč současného umění. Vystavena jsou díla existující již před výstavou, ale i artefakty vytvořené přímo pro účel výstavy. Ačkoliv mají oba dva umělci k umění rozličný přístup, tento výstavní koncept nalézá jejich prolínající se elementy a vizuální prvky, kterými se vzájemně jejich díla i tvůrčí příběhy doplňují.

Práce Sary Bojovic (*1997) se vyznačují především používáním různých readymade předmětů. Vedle tradičního média malby se v její práci objevují instalace z dalších neobvyklých materiálů, tj. textilu či umělé kožešiny, v kombinaci s dalšími dekorativními prvky. Komplexní estetika autorčina výtvarného projevu je inspirovaná užitým uměním, designovostí, ornamenty a celkově  předměty, které jsou spojovány převážně s feminní estetikou.

Dante Daniel Hartl (*1994) je vizuální umělec s postkonceptuálním přístupem k médiu klasické malby. Danteho umělecká reflexe je vystavěna na bázi široké škály tematických motivů a nesporné odvaze překračovat konvence i hranice běžného habitu. Do svých uměleckých procesů aplikuje readymade, a tudíž svá díla tvoří z pečlivě selektovaných, ale již existujících artefaktů jako jsou například taxidermie.

Výstava Speaking in Tongues je k dispozici k navštívení zde –

G0AnchI_ClYHuseQxW3Umcf6PhtJfoHhSe7jABQ. 3D model byl vytvořen MgA. Janem Staňkem z Nemovitosti 3D.cz, kterému touto cestou srdečně děkujeme.

Výstava vznikla pod záštitou Studia ALTA a za podpory Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ministerstva Kultury a Státního fondu kultury České republiky.

Pro více informací sledujte webovou stránku www.3kuratorky.cz nebo facebookovou stránku 3Kurátorky.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *