Artalk.cz

21. – 22. 10. 2020 / Socha verzus architektúra

Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra / Galéria umelcov Spiša / On-line kolokvium / 21. – 22. 10. 2020

ON-LINE KOLOKVIUM

U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra

Produkcia: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk

Miesto konania: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi,

virtuálne prostredie Microsoft Teams

Termín kolokvia: 21. 10. – 22. 10. 2020

Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Zuzana Juháziová – GUS    

V termíne 21. 10. – 22. 10. 2020 bude prebiehať on-line odborné kolokvium  v Galérii umelcov Spiša, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja. Kolokvium je sprievodným podujatím projektu U-POINTS. Pôvodne plánované medzinárodné profesijné stretnutie odborníkov pod názvom Umenie

vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra sa uskutoční v online formáte vo virtuálnom prostredí aplikácie Microsoft Teams. Cieľom kolokvia je vytvoriť platformu pre kurátorov, výtvarníkov a prizvaných expertov, ako aj priestor pre komparáciu jednotlivých projektov zameraných na umenie vo verejnom priestore, so zreteľom na diferentné formy ich interpretácie.

V rámci projektu U-POINTS / Utilitárne body regiónu Spiš uvádzame aj banerovú výstavu vybraných sochárskych realizácií na Spiši, ktorá je v termíne 4. 8. – 31. 10. 2020 inštalovaná v parku mesta Spišská Nová Ves. Súčasťou výstupov je mapa – tlačený sprievodca po sochárskych a reliéfnych realizáciách mesta Spišská Nová Ves a katalóg – bedeker, ktorý uvádza štúdie o umeleckých objektoch v urbánnych prostrediach regiónu Spiš a katalogizuje vybrané diela v šiestich okresoch aj za hranicami Košického samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zámerom kolokvia, ktoré je súčasťou výskumného projektu galérie U-POINTS, je vytvoriť vhodnú platformu pre stretnutie jednotlivých autorov projektov, ktorí sa témou umenia vo verejnom priestore zaoberali a naplno ju rozvinuli. Dôraz je kladený na odprezentovanie projektov s rôznorodý-mi formami interpretácie danej problematiky. Pri pohľade na aktuálnu situáciu, kedy vizuálny smog bráni prejavu umenia vo verejnom priestore, sledujeme ako tieto objekty, spoluvytvárajúce prostredie, upadajú do zabudnutia.

  Podujatie galérie v autorskej a kurátorskej koncepcii Mgr. Zuzany Juháziovej je rozdelené

na štyri prezentačné bloky:

1.) ZNÁME VERZUS NEZNÁME / mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore;

2.) SÚČASNÉ PREMENY UMENIA VO VEREJNOM PRIESTORE / možnosti a bariéry, s ktorými sa umelec a umenie vo verejnom priestore stretávali a stretávajú;

3.) ZNÁME VERZUS NEZNÁME II. / mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore;

4.) FORMA UKRÝVAJÚCA VÝZNAM / zabudnuté miesta miest a obcí v boji o prežitie.

On-line kolokvium privíta vo virtuálnom prostredí všetkých pôvodne plánovaných jedenásť odborníkov z Česka i Slovenska. Záujemcovia sa môžu registrovať pre online prístupy do utorka,

20. 10. do 14.00 a to via majl: projekty@gus.sk alebo telefonicky: 053 4174626. Za poplatok € 10 získajú on-line prístup na kolokvium, a poštou zaslaný balík – mapu a bedeker o projekte U-Points.

Podrobné informácie a aktualizácie sú denne aktualizované na webovej stránke galérie: www.gus.sk

 

PROGRAM ON-LINE KOLOKVIA

U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra

Streda, 21. 10. 202

9.00 – 9.30 | registrácia účastníkov, skúšky on-line
9.30 – 11.00 | 1. prezentačný blok / ZNÁME VERZUS NEZNÁME /

Mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore

 • Mgr. Lucia Benická, riaditeľka, Galéria umelcov Spiša:

Utilitárne body – minulosť a prítomnosť: otvorenie kolokvia

 • Mgr. Zuzana Juháziová, kurátorka, Galéria umelcov Spiša:

U-Points – sochárske realizácie vo verejnom priestore na území regiónu Spiš.

 • Mgr. Juraj Pavlis, historik, Múzeum Spiša:

Budovanie, rúcanie a obnova historickej pamäti na príklade obyvateľov, významných dejinných postáv a im venovaným pamätníkom na území mesta Spišská Nová Ves.

 • Mgr. Roman Popelár, riaditeľ, Záhorská galéria Jána Mudrocha:

Exteriérové sochárske realizácie na území Bratislavy (1945 – 2012).

 • Mgr. Zuzana L. Majlingová, kurátorka, Stredoslovenská galéria:

Výtvarné diela na území Banskej Bystrice 1945 – 2015.

11.00 – 11.30 | diskusia / prestávka

13.00 – 14.30 | 2. prezentačný blok / SÚČASNÉ PREMENY UMENIA VO VEREJNOM PRIESTORE / Možnosti a bariéry, s ktorými sa umelec a umenie vo verejnom priestore stretávali a stretávajú

 • Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková PhD., výtvarníčka a pedagogička:

Umelec a verejný priestor / Osudy sochárskeho diela Alexandra Trizuljaka.

 • Mgr. Gabriela Garlatyová, kurátorka Archívu Marie Bartuszovej, Košice; kurátorka Mestskej galérie, Rimavská Sobota:

Sochárske realizácie Marie Bartuszovej vo verejnom priestore: Košice, Levoča, Vyšné Ružbachy, Rožňava, Michalovce, Tatranská Lomnica.

14.30 – 15.00 | diskusia / záver

Štvrtok, 22. 10. 2020

09.00 – 09.30 | registrácia účastníkov

09.30 – 10.30 | 3. prezentačný blok (video-vizitky) / ZNÁME VERZUS NEZNÁME II. /

Mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore

MgA. Pavel Karous, PhD., asistent v Ateliéri skla, UMPRUM, Praha:

 • Vetřelci a volavky
 • Mgr. Ladislava Horňáková, kurátorka, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně:

Prostor Zlín – mapovaní verějného prostoru.

 • Mgr. Vladimíra Řihová, PhD., Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování:

Sochy a město. Projekt NAKI České umění 50. – 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy, restaurovaní.

10.30 – 11.30 | 4. prezentačný blok / FORMA UKRÝVAJÚCA VÝZNAM / Zabudnuté miesta miest

a obcí v boji o prežitie

 • Michal Hudák, člen Východného pobrežia, Košice: Len atlas nestačí (Atlas sôch)
 • Mgr. Slavo Capek, PhD., Mgr. art. Kristína Šebejová, zoskupenie Ta TakeTown, Prešov:

Príbeh jedného sídliska: medzi pragmatizmom a vizionárstvom.

 • Peter Pollág, umelec zo Spiša: Reflexie o tvorbe pre verejný priestor.

11.30 – 12.00 | diskusia / záver

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *