Artalk.cz

TS: Kristína Bukovčáková

Kristína Bukovčáková: Zdieľané územia ticha/ Kurátorka: Andrea Smitková / Turčianska galéria v Martine / Martin /  15. 10. 2020 – 4. 2. 2021

Zdieľané územia ticha – Kristína Bukovčáková

Kurátorka: Andrea Smitková

Trvanie výstavy: 15. 10. 2020 – 4. 2. 2021

Miesto: Turčianska galéria v Martine

Výstava s názvom “Zdieľané územia ticha” výtvarníčky Kristíny Bukovčákovej predstavuje jej najnovšiu tvorbu ovplyvnenú ekologickým zaťažením planéty. Vytvára vlastnú hru archetypov sústredených v zhlukových maliarskych kolážach. Kombinuje fragmenty prírodných štruktúr a oživenej flóry s obrazovým svetom sociálnych sietí. Zobrazuje svet animálny, kde si všetky stvorenia len ťažko nachádzajú svoje úkryty pred svetom. Nebadane nadväzuje na situáciu dneška spojenú s pandémiou, kedy celé ľudstvo zostalo nechcene uzavreté vo svojich “zimoviskách” – bytoch a domoch.

Autorka sa vo svojej tvorbe programovo venuje environmentálnym témam – tragickým scenárom krajiny. Dnešný svet vníma ako súbor ekologických, ekonomických a politických kríz vyvolávajúcich katastrofálne scenáre do budúcna, tie sa u nej stávajú nosnou témou tvorby. Ekológiu percipuje citlivo, no taktiež si uvedomuje, že mladá generácia môže ešte v poslednej chvíli zvrátiť túto katastrofu. Preto kriticky posudzuje nechcené dedičstvo, ktoré zasahuje do našej vlastnej každodennej existenčnej roviny.

Preexponovaný obrazový svet internetu naviazaný na vlastné prežívanie skutočnosti autorka pretvára do systému archetypov. Taktiež narába so štruktúrou a jemným komponovaním rôznych textúr. Až sondážnym prieskumom poodhaľuje jednotlivé vrstvy maľby. Využíva rôzne štruktúry dreva, kameňa, padavých látok, ale aj objekty za priehľadnou látkou vytvárajúce hru svetla a tieňa. Skúmaanimálny svet, z neho sa sústredí predovšetkým na hibernákulum – miesto alebo úkryt, v ktorom živočíchy prekonávajú nepriaznivé obdobie zimy, zimovisko. Využíva aj námety z flóry, ktoré s ľahkosťou personifikuje. Tieto prírodné motívy sa v sureálnych kolážach dostávajú do spoločnosti fragmentov ľudského tela i súčasnej technológie ako vyprázdnených symbolov. Charakterizujúcim prvkom je posunutie sa do iného menej konkrétneho priestoru, kde nachádza nové prepojenia a výzvy. Privlastňuje si spôsob tvorby koláže, no používa ju vlastným snovým, metaforickým spôsobom, ktorá prekvapuje intuitívnymi, avšak z časti premyslenými súvislosťami.

Kolorit prešiel v najnovšej tvorbe autorky z jemných pastelových tónov k tmavším farbám, čo čiastočne súvisí aj s využívaním airbrushu ako prevažujúcej techniky. Ponecháva len jeden dôležitý akcent, v ostro kontrastnej výraznej farbe korelujúcej s významovosťou zobrazeného objektu. Farba sa viac rozplýva, prepája, ale na druhej strane narába s tvrdými hranami oddeľujúcimi jednotlivé objekty. Farba a štruktúra na seba preberajú úlohu silného vyjadrovacieho prostriedku. Ďalším nemenej dôležitým faktorom je presah z vymedzeného rámcu obrazu smerom von, vytvára pre maľbu novú dimenziu „in situ“. Maliarsky sa neobmedzuje len na plátno, ale prirodzene prerastá do stien expozície.

Kristína Bukovčáková (1991), maliarka pochádzajúca z Prievidze, študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici /2011-2015/ na Fakulte výtvarných umení v Otvorenom ateliéri maľby u prof. Jána Kudličku ArtD. a Mgr. art. Rastislava Podobu ArtD. V roku 2013 absolvovala študijnú stáž na Akadémii umení v Krakove v ateliéri prof. Andrzeja Bednarczyka. V rokoch 2015-2018 študovala na Vysokej škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) na Katedre volného umění v Ateliéri intermediální konfrontace u doc. Jiří Davida a MgA. Milana Saláka. Bola ocenená prestížnou cenou maľby nadácie VÚB v roku 2015 (2. miesto) a v roku 2016 (1. miesto). Žije a tvorí v Bratislave.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *