Artalk.cz

TS Jiří Kovanda

Jiří Kovanda: Co k čemu? Kde s kým? / Kurátor: Michal Koleček / Galéria Schemnitz / Banská Štiavnica / 30. 8. – 25. 10. 2020

Umelec: Jiří Kovanda

Názov výstavy: CO K ČEMU? KDE S KÝM?

Kurátor: Michal Koleček

Vernisáž: 29. 8. 2020, 19:00 hod

Trvanie výstavy: 30. 8. – 25. 10. 2020

Výstava Jiřího Kovandu (ČR) v Galérii Schemnitz v Banskej Štiavnici nadväzuje na dlhodobú stratégiu site-specific intervencií tohto autora, v ktorých subtílnym, ale výsostne estetickým spôsobom vždy citlivo reaguje na architektonické, ako aj obsahové usporiadanie výstavných priestorov. Tieto intervencie však Jiří Kovanda chápe v širších súvislostiach a vkladá do ich kontextu aj významy spojené s miestom a komunitou, ktorých súčasťou sú inštitúcie, pre ktoré svoje projekty pripravuje.

Koncepcia aktuálnej výstavy Jiřího Kovandu v Galérii Schemnitz vychádza z umelcovho dlhodobého záujmu o skúmanie možností a limitov vzájomnej individuálnej, ako aj spoločenskej komunikácie. Všíma si jej aktuálne premeny pod vplyvom podvedomých i štátom organizovaných obmedzení počas pandémie koronavírusu a toho, ako ľudia túto pandémiu prežívajú. Autor v rámci takto stanoveného tematického poľa vstupuje do priestoru galérie, aby ho zabýval prostredníctvom série mikro-dialógov vyrastajúcich z hľadania súvislostí medzi jeho staršími dielami a najnovšími kolážami, ktoré tohto roku vznikali ako vizuálny denník v čase lock-downu, v izolácii.

Otázky formulované v názve výstavy reprezentujú základné princípy prístupu, ktoré si Jiří Kovanda zvolil pre spájanie diel do dvojíc. Tieto diela sú často od seba časovo vzdialené aj desiatky rokov a boli tiež vytvorené v odlišných kontextoch. Polička umiestnená na každej, pre expozíciu diela vhodnej stene galérie „hostí“ teda vždy jedno staršie autorovo dielo, jeho remake či dokumentáciu. Dielo je vybrané s dôrazom na témy, ktoré sú previazané s odhaľovaním či prekonávaním rôznych typov vnútorných alebo vonkajších limitov a obmedzení v procese komunikácie s miestom, komunitou a divákom. K tomuto „historickému“ dielu potom Jiří Kovanda asociačne priraďuje jednu z nových koláží, ktoré vytvoril v priebehu koronavírusovej klauzúry, pričom si ako základnú myšlienkovú i materiálovú inšpiráciu privlastnil rôznorodé pozvánky na výstavy, v tomto období plánované, zrušené, prerušené či presunuté na iné termíny.

Výstava CO K ČEMU? KDE S KÝM? predstavuje divákom otázky vyplývajúce z vnímania krehkých línií v logike dlhodobého autorského konceptu Jiřího Kovandu. Tieto línie sú prezentované formou dočasného rozhovoru medzi konkrétnymi, zdanlivo vzdialenými a nesúvisiacimi umeleckými dielami autora. Výstava zároveň akcentuje, pre súčasnú spoločnosť výsostne aktuálnu, metaforicky exponovanú, problematiku nového nazerania na zodpovednosť a slobodu nášho pohybu vo verejnom priestore.

Jiří Kovanda (1953) je bezpochyby jedným z najvýznamnejších a najvplyvnejších súčasných českých umelcov. Jeho tvorba je charakteristická príklonom k nenápadným fyzickým intervenciám či subtílnym objektovým realizáciám, ktoré vyrastajú z tradície neskoro modernistického konceptualizmu originálnym spôsobom transformovaného do postmoderného gesta v jeho špecifickej stredoeurópskej podobe.

Jiří Kovanda je tiež známym a často prezentovaným umelcom na medzinárodnej umeleckej scéne. Predovšetkým po roku 2000 bol Jiří Kovanda pozývaný na viaceré kľúčové umelecké prehliadky. Môžeme spomenúť napríklad Kasselskú Documentu 12 v roku 2007, Sao Paulo Biennial v roku 2012 či Istanbul Biennial v roku 2013. Bol tiež zaradený do zbierok prestížnych inštitúcií – napríklad Centre Pompidou v Paríži alebo Museum of Modern Art v New Yorku.

Michal Koleček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *