Artalk.cz

do 31. 10. 2020 / Prodloužení deadlinu na zasílání příspěvků do Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny

Uzávěrka přijímání textů do netematického čísla Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny, které by mělo vyjít v první polovině příštího roku, byla prodloužena do 31. 10. 2020.

Téma: není určeno, reflexe nedávného a současného umění

Jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Termín zaslání textů v délce 15-25NS: 15. října 2020

Redakce vítá texty širokého tematického rozkročení, jakékoliv dotazy ohledně vhodnosti zvoleného tématu či přístupu vám rádi zodpovíme. Finální texty musí splňovat všechny parametry uvedené na webu v záložce „Sešit“.

Texty zasílejte na e-mail redakce: sesit.redakce@gmail.com, o přijetí textu k recenznímu řízení budete informování začátkem listopadu.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné, anonymně recenzované periodikum zaměřující se na současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění tištěním odborných textů z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění.

Časopis vychází dvakrát ročně a publikuje odborné studie i recenze. Od roku 2010 je uváděn v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. V roce 2015 byl zařazen do seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *