Artalk.cz

Generální ředitelkou Národní galerie Praha bude Alicja Knast

Prvního ledna 2021 nastoupí do vedení Národní galerie Praha Alicja Knast, jež prošla úspěšně všemi koly výběrového řízení. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka zdůrazňuje Knast ve své koncepci, že je třeba zbavovat se rutiny a přivést do galerií a muzeí ty, kteří k nim mají daleko. Několikrát byla během dnešní tiskové konference zmíněna také potřeba oslovovat mladé publikum, což se podle ministra dařilo nastupující ředitelce během vedení Slezského muzea v Katovicích. Alicja Knast uvedla, že nás současná pandemická situace nabádá k překračování hranic, a to nejen těch geografických, že je třeba promýšlet roli Národní galerie Praha v kontextu střední Evropy a učit se o Druhém i o odlišných kulturách. V neposlední řadě Knast zmínila, že je dobré zamyslet se také nad tím, kdo má do galerie přístup, kdo ne a proč.

Alicja Knast při zahájení Biennale Industrii 2019, Slezské muzeum Katovice, zdroj: facebook Muzeum Śląskie

Alicja Knast vystudovala muzikologii na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani a celý svůj profesní život působila v několika významných polských muzeích (např. v Národním muzeu v Poznani nebo Muzeu Fryderyka Chopina ve Varšavě). Od roku 2014 byla ředitelkou Slezského muzea v Katovicích, z něhož byla letos na začátku roku z politických důvodů odvolána (více ke kauze zde). Knast se ve své koncepci zaměřuje na NGP jako součást občanské společnosti, jejíž program reaguje na výzvy přítomnosti (např. v souvislosti s onemocněním covid-19 zmiňuje nutnost digitalizace sbírek), upevňuje a aktualizuje smýšlení o světě nebo zprostředkuje zkušenost příslušnosti ke komunitě, kterou každý návštěvník chápe individuálním způsobem. Důraz je zde kladen na faktickou inkluzi, která by měla prostoupit fyzický i virtuální program galerie, a na diverzifikaci doprovodného programu, jehož skladba by se měla podle Knast rozšířit i o oblasti mimo vizuální umění.

Koncepci Alicje Knast na vedení Národní galerie Praha najdete po rozkliknutí zde:

Koncepce NGP_Alicja Knast

Komentáře

  • Katarina Kukanová

  Jedna poznámka k vizi většího oslovení mladého publika. Přála bych NG, aby se jí v budoucnu podařilo zapalovat zájem o umění již u dětských návštěvníků. Byť se o toto NG snaží již dnes, přece jen v porovnání s některými zahraničními galeriemi například v Paříži či Londýně mi tady schází větší úsilí o zpřístupnění umění dětem. Přece jen nejlepší cestou jak si zajistit stálé návštěvníky je začít u nich systematicky pěstovat cit pro umění již od prvních krůčků. Protože NG ráda navštěvuji, pevně věřím, že se i toto NG v nadcházejících letech podaří.

  • Hadířák

  Národní galerii jsem navštívil třeba loni v listopadu, hned poté, co byla otevřena nová expozice ve Schwarzenberském paláci. Lákalo mě vidět klasická díla jinak, třeba nové umístění Růžencové slavnosti, v prostorách, které kdysi – není to tak dávno – sloužily na Hradčanech jako Vojenské muzeum. Rozhodně mě nemusel nikdo oslovovat, přivádět nebo dokonce „zapalovat“, abych použil termínu použitého paní Katarinou Kukanovou. „Začít systematicky pěstovat“? Ale copak tu nemáme desítky let masově povinnou výtvarnou výchovu na všech školách, výchovné koncerty, školní návštěvy výstav, nemluvě už o početných základních uměleckých školách? Tak k čemu nás ta „výchova“ (abych se striktně držel oficiálního návrhu disciplíny, my jsme jí jako školáci ne zcela správně říkali „kresleni“) – pod vedením tisíců aprobovaných odborníků – vlastně vychovala? Proč máme něco (výtvarný cit…) teprve „začít systematicky pěstovat…“, proč jsme nezačali třeba v roce 1997, 2011 nebo 2014? — A je skutečně „dobré zamyslet se také nad tím, kdo má do galerie přístup, kdo ne a proč.“? – On tam někdo přístup nemá? Žijeme v apartheidu? A ještě jeden vzkaz pro paní Knast(ovou) – nevím, zda nepřechylovat či přechylovat, jak to udělal v televizi Zaorálek… – V červenci 2018, během své týdenní dovolené ve Varšavě, jsem z vlastní iniciativy – nejsa osloven, nejsa přiveden – navštívil umělecké sbírky skvostného zámku Wilanów na kraji polského hlavního města (o dost většího než Praha: cca 45 minut městským autobusem č.180 od muzea POLIN nebo o něco méně času touž linkou od zastávky u varšavské univerzity na Krakovském předměstí). Byl to velký zážitek, včetně zámeckého parku, i když nad parkem trčí ty přišerné elektrárenské komíny.

  • Tomáš Fassati

  Na jednu stranu si myslím, že je dobré dát paní Alici Knastové (to není přechylování, to je překlad do češtiny, která má svou logiku gramatických principů, jež podporují srozumitelnost) dostatečný prostor pro práci (šestileté období ale není vypovídající pro sbírkotvornou instituci, nejvýše tak pro kunsthalle), na druhou stranu jistě buďme kritičtí a bude-li nová paní ředitelka dostatečně světová, vezme to jako přátelskou podpůrnou diskusi a ne jako zaujaté útoky na své postavení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *