Artalk.cz

TZ: Vize obrazu

Vize obrazu  / kurátorka: Adéla Machová / Dům umění Ústí nad Labem / Ústí nad Labem / 24. 9. — 4. 11. 2020

Výstava Vize obrazu přibližuje perspektivu vnímání uměleckého  díla a odkazuje k nezbytné aktivizaci vlastní mysli, kdy se  z pouhého dívání se na zobrazované (angl. „image“), stává  viděné. Vystavující umělce spojuje jednak práce s vizuálními  znaky a obrazovou symbolikou jako prvkem odkazujícím na  imaginativní příběh, ale také jejich očekávání od samotného  diváka. „Prezentovaná umělecká díla vybízí diváka ke čtení  vizuálního vyprávění,“ popisuje kurátorka výstavy Adéla  Machová. Je třeba nahlédnout tzv. za rám obrazu i prozkoumat  prostředí, ve kterém je dílo prezentováno, zajímat se o autorovy  inspirace a v neposlední řadě převést myšlenky a představy  do slov, která nám pomohou rozkrýt obsah a význam ukrytý  v uměleckém díle. 

Zobrazované v podobě obrazů světa, určitých situací, emocí  i snů hovoří jazykem, který mu pomocí vizuálních znaků,  symboliky, linií a barev připravil a daroval autor, čímž vytvořil dílo  jako nositele myšlenky – sdělení. Co se skrývá v zobrazovaném?  A jaké představy (vize) přináší naše zkušenost?

Výstava otevírá divákovi pohled na dva specifické tvůrčí  přístupy v současném umění a neklade si za cíl představit  celou škálu možností, naopak staví na jednoduchém principu  jejich vzájemné rozlišnosti a osobní kurátorské zkušenosti ze  zahraničních stáží v letech 2017-2019 v rámci projektu TICASS.  Představuje abstraktní tvorbu (Elisa Muliere, Małgorzata  Szymankiewicz, Aniela Wesoły) typickou svou nepředmětností,  poetikou i využitím výrazových prostředků barev, linií a struktur,  a konceptuální umění (Daniel Hanzlík, Kitso Lynn Lelliott, Brian  Wekesa) pracující s obrazovým symbolem jako nositelem  ideje a věnující se různým kulturně-společenským tématům.

„Vystavující autoři z různých úhlů pohledu rozostřují či kritizují  povahu skutečnosti, které nejdříve naslouchají, hledají rytmus,  objevují tempo a nechávají danou skutečnost nově dýchat,“ doplňuje výstavní projekt kurátorka Adéla Machová.

Výstavní projekt vznikl v rámci mezinárodního výzkumného  projektu TICASS – Technologies of Imagining in  Communication, Art and Social Sciences, který byl podpořen  z programu EU HORIZON 2020 (www.ticass.eu).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *