Artalk.cz

TZ: Muzeum hlavního města Prahy získalo 2. cenu v XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Muzeum hlavního města Prahy získalo 2. cenu v XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis / Praha / 8. 10. 2020

Výstava Muzea hlavního města Prahy „Chudá Praha: Lidé–Místa–Instituce (1781–1948) / EPOS 257: Dýmová hora“ obdržela 2. místo v národní soutěži muzeí GLORIA MUSAEALIS za rok 2019 v kategorii Muzejní výstava roku. Soutěž vyhlašuje společně Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s. V této kategorii bylo přihlášeno 40 projektů.

Slavnostní ceremoniál proběhl 6. 10. 2020 ve Smetanově síni Obecního domu. Vzhledem k aktuální situaci
a mimořádným opatřením MZ ČR se akce uskutečnila bez přítomnosti diváků. Vyhlašování výsledků však bylo v reálném čase streamováno na sociálních sítích. Cenu převzala ředitelka Muzea hlavního města Prahy paní Zuzana Strnadová a autoři obou částí výstavy paní Jana Viktorínová, autorka části Chudá Praha, a umělec EPOC 257 za Dýmovou horu.

Záznam můžete zhlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch? v=JSe8isog96c&ab_channel=AMG

Chudá Praha: Lidé–Místa–Instituce (1781–1948) / EPOS 257: Dýmová hora byly dvě výstavy na stejné téma – o podobách chudoby a sociálního vyloučení.

Chudá Praha: Lidé–Místa–Instituce (1781–1948) byla pohledem na chudobu ve městě v 19. a zejména v 1. polovině 20. století z několika perspektiv. Historické obrazové materiály, především fotografie a tisky, dokumentovaly každodenní starost nejchudších vrstev o jejich skromné živobytí. Unikátní snímky zachycovaly místa, která chudí obývali nebo na kterých se zdržovali. Návštěvníci měli zároveň možnost seznámit se s vybranými institucemi, ve kterých nejchudší lidé nalézali útočiště a podporu. A poznat tak i způsoby, jakými se společnost s chudobou vyrovnávala prostřednictvím chudinské a sociální péče – jak se formovala od josefínských dob. Výstava poodkrývala stinné stránky velkoměsta, umožňovala je vidět v širších souvislostech a nabízela tak návštěvníkům srovnání historické a současné reality. Autorkou výstavy je Jana Viktorínová, vedoucí historického oddělení MMP.

Jak žijí lidé bez domova v Praze dnes? Kde bydlí, čím se zabývají, o čem sní? Odpověďmi na tyto otázky se zabývala výstava Dýmová hora byly dvě výstavy na stejné téma – o podobách chudoby a sociálního vyloučení, kterou připravil současný umělec EPOS 257. Pomocí fotografií, filmů a hmotných artefaktů zachycovala historii nedávno zaniklé bezdomovecké komunity v Praze na Třebešíně, a to včetně subjektivní roviny legend a mýtů, které se k tomuto místu váží. Vrcholem výstavy byl projekt kamenného pomníku Dýmové hory, který autor spolu s Marcelem, bývalým obyvatelem tohoto místa, v podmínkách bezdomoveckého života vytvořil. Kurátorem výstavy byl historik umění Tomáš Pospiszyl.

Obě výstavy se konaly v hlavní budově muzea.

Komentáře

    • DD

    Opravdu hloupá výstava. V muzeu se tradičně ukazuje bohatství a co krásného občané vytvořili a ne chudoba. Nepochopím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *