Artalk.cz

TZ: Muzeum umění získalo cenu Gloria Musaealis za nejlepší knihu roku

Muzeum umění získalo cenu Gloria Musaealis za nejlepší knihu roku / Muzeum umění Olomouc / Olomouc / 6. 10. 2020

Nejvyšší ocenění v prestižní národní soutěži Gloria Musaealis získalo Muzeum umění Olomouc v kategorii Muzejní publikace roku za dvousvazkové dílo Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695), která přibližuje život a dílo olomouckého biskupa a otce moravského baroka.

„Jsem dojat, že jsem mohl převzít tuto cenu a také z toho, že jsem mohl čtyři roky na tomto projektu pracovat. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří do něj byli zapojeni,“ uvedl při přebírání ceny ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal.

Publikace má dva díly, které editovali Ondřej Jakubec z Masarykovy univerzity a Rostislav Švácha z Univerzity Palackého. „První svazek editovaný Ondřejem Jakubcem popisuje život a dílo biskupa i jeho blízkých spolupracovníků, ten druhý pod vedením profesora Šváchy se zaměřil na příběhy objektů, na jejichž vzniku se biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna přímo či nepřímo podílel. Staly se tak jakýmsi jeho pomníkem, věčnou připomínkou a já doufám, že naše publikace bude také takovým pomníkem této významné osobnosti,“ dodal Zatloukal.

Pro Muzeum umění to je druhý takový úspěch v krátké době. První cenu získalo také loni v kategorii Muzejní výstava roku za expozici Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě.

Smyslem Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis je upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků při tvorbě výstav, prezentování muzejních sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů i lokalit kulturního dědictví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *