Artalk.cz

25. – 26. 9. 2020/ Prednáška Urbonas  a workshop s Myriel Milicevic a Maud Canisius na bratislavskom Lide 

Prednáška Urbonas  a workshop s Myriel Milicevic a Maud Canisius na bratislavskom Lide / tranzit.sk / Bratislava / 25. – 26. 9. 2020

Adresa Venue:  Klub Dunajčík, Lido
Prednáška Lecture: 25. 9. 2020, 18:00, FACEBOOK
Workshop: 26. 9. 2020,  10:00 – 17:00, FACEBOOK

Podujatia prebehnú v angličtine, sú súčasťou projektu Seminár urbánnej imaginácie, ročného cyklu prednášok, workshopov a umeleckých intervencií s cieľom preskúmať tézu, že mesto nie je protikladom prírody, ale jej súčasťou. Zámerom prvého ročníka je zmapovať a reflektovať územie Lida ako prípadovú štúdiu zamýšľanej urbánnej transformácie, ktorá umožňuje uvažovať o práve na mesto z perspektívy rôznych sociálnych skupín, ale aj rôznych neľudských ekosystémov.

NOMEDA & GEDIMINAS URBONAS: MOKRÉ ONTOLÓGIE MOČIARA WET ONTOLOGIES OF THE SWAMP

Prednáška predstaví Swamp School (Škola močiara) ako samo-organizovanú, otvorenú a neustále sa meniacu infraštruktúru, ktorá podporuje kolaboratívne experimentovanie v dizajne, pedagogike a umeleckej “špionáži”, aby dokázala pochopiť a prispôsobiť sa bezprostrednému neznámu a radikálne sa meniacemu prostrediu. “Nevysúšajme močiare” je tak novým imperatívom pre architektúru, ktorá sa snaží redefinovať seba samú ako disciplínu vedomú si vlastnej histórie, modernity, pedagogiky a budúcnosti.

Myriel Milicevic a Maud Canisius O nemožnosti nakresliť rieku / On the Impossibility of Drawing a River

V projekte „O nemožnosti nakresliť rieku“ budú dve umelkyne / dizajnérky v spolupráci s účastníkmi workshopu skúmať vzťahy medzi ľudskými a neľudskými aktérmi a riekou Dunaj a pokúsia sa vizualizovať, diskutovať a zdokumentovať rôzne perspektívy, riečne práva a vzťahy, ktoré existujú na viacerých úrovniach. Počas workshopu budú účastníci špekulovať o možných vzťahoch k rieke, a to tak z ľudských, ako i neľudských perspektív. Prostredníctvom rýchleho vyrábania nástrojov, špekulácií, prieskumu územia a kreslenia máp by mal workshop smerovať k vytvoreniu mnohovrstevnatých perspektív riečnych vzťahov.

Workshop s Myriel Milicevic a Maud Canisius na bratislavskom Lide. V prípade zájmu sa registrujte na adrese application.tranzit.sk@gmail.com najneskôr do 25. septembra.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *