Artalk.cz

TZ: Tomáš Absolon

Tomáš Absolon / Rafa Mata / kurátor: Pavel Kubesa / Fait Gallery Preview / Brno / 9. 10. 2020 – 9. 1. 2021

Výstavní projekt RAFA MATA v brněnské FAIT GALLERY je po dlouhé době první sólovou výstavou Tomáše Absolona v České republice. Autor v nově vznikající sérii pláten, volně inspirovaných prostředím vrcholového sportu (tenisu) a korporátních mýtů (tabákový průmysl), rozpracovává své stanovisko k otázkám ryzí abstraktní malby, v níž jako své výrazové prostředky volí nejzákladnější fundament malířského arsenálu – barvu a tvar.

Tomáš Absolon ve spolupráci s kurátorem Pavlem Kubesou záměrně redukují možnosti výstavní a instalační estetiky na limitní minimum. Takováto autorská a kurátorská strategie staví do centra pozornosti formát obrazu „sám o sobě“ a v koncentrované podobě předkládá Absolonovy nalezené podoby současné malby.

Pro Tomáše Absolona je v dlouhodobé perspektivě vždy důležitá práce s vlastní kontinuálně budovanou knihovnou inspirací. Obsáhlá databáze témat, symbolů a vlivů, pramenících z širokého kulturního vědomí rámovaného životní zkušeností globálního světa webu 2.0, umožňuje Absolonovi ve svých vizuálních zkratkách přesahovat konzervativní pojetí obrazu směrem k „postmoderním mytologiím“: obraz je propojen s vnějšími fenomény pouze bytostně (tj. ontologicky), nikoli však reflektovaně (tj. sémanticky). Obrazová vizualita tak není nikterak ikonicky (dokonce ani „arbitrárně“) spjata s inspiračními obsahy: referenční funkce obrazového znaku je zcela upozaděna a „tematičnost“ sérií vytváří určující estetické formální prostředí, v němž Absolon ohledává možnosti rozvíjení nových obrazových motivů.

Tomáš Absolon (1987) je absolvent ateliéru Jiřího Petrboka na Akademii výtvarných umění v Praze. Zabývá se malířským obrazovým médiem, pomocí kterého tematizuje vztah reality a různých úrovní abstrakce. Absolonovy obrazy jsou vícevrstevnaté, v nekonečných plochých prostorách pozadí se objevují malířsky jinak pojatá gesta či ostré, až „ilustrativní“ linie či reminiscence plakátové estetiky. V předchozích obrazových sériích (Kvalitář, Plakaat – Galerie NoD, 2017) rozvíjel Absolon svůj zájem o typografii. V nejaktuálnější podobě se opět zaměřuje na možnosti výrazu jednotlivého obrazu a zkoumá vnitřní logiku malby. Tomáš Absolon vystavoval ve Fait Gallery, Galerii NoD, nebo Galerii SVIT a je jedním z laureátů Ceny kritiky za mladou malbu za rok 2016.

Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 8. října 2020 v 19 hodin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *