Artalk.cz

TZ: Josef Sudek

Josef Sudek / tzv. volná tvorba / Window Gallery / Praha / 24. 9. – 13. 12. 2020

Po smrti Josefa Sudka (1896–1976) darovala Božena Sudková Ústavu dějin umění AV ČR soubor Sudkových více jak 20 000 negativů a originálních fotografií. Tematicky sbírka zahrnuje široké spektrum reprodukcí uměleckých děl (včetně užitého umění a architektury), počínaje pěstními klíny, řeckou a římskou antikou přes české románské umění, gotiku, baroko a 19. století až k umění Sudkových současníků. 

Jako tzv. volná tvorba byly v některých případech označeny fotografie, které nezobrazují umělecká díla a ve sbírce věnované Ústavu dějin umění se nejspíš ocitly omylem, nebo se k nim zatím nepodařilo zjistit žádné bližší informace. Výstava pracuje s tímto faktem, prezentuje fotografie, pro jejichž přítomnost ve sbírce fotografií uměleckých děl se jen těžko hledá opodstatnění, většinou nejsou datované ani nijak popsané.

Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Hanou Buddeus se koná ve středu 14. října v 18 hodin.

Výstava se koná v rámci Fotograf Festivalu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *