Artalk.cz

TZ: Jiří Kovanda

Jiří Kovanda / O deset minut dřív / kurátorka: Denisa Kujelová / Fait Gallery / Brno / 9. 10. 2020 – 9. 1. 2021

Výstava ve Fait Gallery představí díla Jiřího Kovandy, která české publikum dosud nemělo možnost zhlédnout, protože byla prezentována pouze v rámci zahraničních projektů. Jedinečnou součástí výstavy budou i nové site-specific instalace, které budou reagovat na industriální prostor galerie.

Jiří Kovanda ve Fait Gallery vytvoří efemérní a nenápadné instalace, které budou protipólem k monumentálnímu industriálnímu prostoru galerie. Autor je úspěšný a etablovaný i v zahraničí, některé z vystavených děl znají jenom návštěvníci ze zahraničních galerií, ať už v Mexiku, Madridu, Bukurešti nebo New Yorku, avšak českému publiku byly dosud neznámé.

Autor ve své tvorbě pracuje s repeticí, balancí, všedností, nenápadností, citlivostí, nebo humorem a na pozadí těchto témat artikuluje sociální a společenské problémy. Často se jedná o banální situace, běžné činnosti nebo všední úkony učiněné jen tak mimoděk. Autor posunuje význam obyčejných, často používaných předmětů jejich vytržením z původní situace a odnětím jejich primární užitné funkce do zcela nové neočekávané roviny.

Střídmost realizace často velice nenápadných instalací je zjevná již v Kovandových raných akcích, ve kterých se zabýval nejjednoduššími možnostmi nonverbální komunikace. Podobně jako u akcí, u kterých jeho fyzickou přítomnost postupně nahrazoval již jen záznam jeho činů, tak i jeho instalace a intervence neinvazivně demonstrují proměny a změny podob zcela běžných předmětů.

Jiří Kovanda (1953) patří k nejznámějším českým konceptuálním umělcům. K výtvarnému umění se dostává v 15 letech, od sedmdesátých let pracuje v depozitáři Národní galerie a věnuje se performancím.  Od počátku 80. let pak autor pod vlivem postmoderny začíná malovat a následně o dekádu později svůj zájem, který přetrvává dodnes, přesouvá k instalacím, ve kterých využívá nenápadné a běžně dostupné věci. V zahraničí Jiří Kovanda pravidelně vystavuje především v pařížské galerií gb agency a vídeňské Krobath Gallery, doma se sdružením tranzit a v pražské galerii SVIT. Byl součástí dokumenty 12 v Kasselu, Art Baselu v Miami a v roce 2007 se odehrála jeho známá performance Kissing Through Glass v Tate Modern.  Je zastoupen ve sbírkách Centre Pompidou, Paříž; Tate Gallery, Londýn; Museum Moderner Kunst (MUMOK), Vídeň; Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Vídeň; Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela ad. Věnuje se i pedagogické činnosti na Akademii výtvarných umění v Praze, je odborným asistentem v Ateliéru intermediální tvorby III / škola Tomáše Vaňka a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 8. října 2020 v 19 hodin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *