Artalk.cz

29. 9. 2020 / Chlieb náš každodenný

Prednáška Erika Vilíma – Chlieb náš každodenný (Ekologické kontexty v diele Michala Kerna) / Liptovská galéria P. M. Bohúňa / 29. 9. 2020 o 16:30 hod

Súčasnú krízovú situáciu v enviromentálnej oblasti vnímal ešte v jej zárodkoch umelec Michal Kern, ktorý zámerne poukazoval na dôsledky agresívnych ľudských zásahov do prírody už v čase socializmu. Kern spolu s ďalšími umelcami neoficiálnej scény vytváral akési protoekologicky kritické či protoenviromentálne angažované umenie. Prednáška Erika Vilíma s názvom Chlieb náš každodenný (Ekologické kontexty v diele Michala Kerna) sa pokúsi uchopiť environmentálne myslenie uvedeného autora. Okrem toho sa prednáška dotkne aj všeobecnejších otázok, napríklad vzťah etického a estetického, potenciál vizuálneho umenia v širšom spoločenskom diskurze či dosah umeleckých artefaktov na formovanie etických názorov. Prednáška je súčasťou dlhodobého cyklu o diele Michala Kerna, ktoré pripravuje Liptovská galéria P. M. Bohúňa.

 vstupné 2 €, abonenti LGPMB vstup zdarma

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *