Artalk.cz

TS: Sú dané – Park, Fontána

Sú dané: Park, Fontána / Matej Gavula, Maroš Juhás, Martin Piaček, Erik Sikora, Samuel Velebný / kurátor výstavy: Peter Tajkov / Východoslovenská galéria / Košice / 18. 9. – 31. 12. 2020

SÚ DANÉ: PARK, FONTÁNA

otvorenie výstavy: 17. 9. 2020
trvanie výstavy: 18. 9. – 31. 12. 2020
vystavujúci autori: Matej Gavula, Maroš Juhás, Martin Piaček, Erik Sikora, Samuel Velebný
kurátor výstavy: Peter Tajkov
Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Východoslovenská galéria v Košiciach, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva na otvorenie výstavy Sú dané: park, fontána, ktoré sa uskutoční dnes, 17. 9. 2020 o 18:00 na Hlavnej 27 v Košiciach.

Uvažovanie o východoeurópskych mestách

Výstavný projekt s názvom Sú dané: park, fontána, má špecifický cieľ, priniesť nový interpretačný pohľad na minulosť umenia vo verejnom priestore Košíc, v širšom kontexte umenia východoeurópskych miest. Ako uviedol kurátor Peter Tajkov, „výstava reaguje na oživený záujem generácie narodenej po roku 1989 o toto umenie, resp. na snahy o opätovné uchopenie jeho kvality a napokon aj o jeho ochranu.“ Projekt pracuje s imaginatívnym prisvojením si diel z obdobia 60.-80. rokov minulého storočia a ich reinterpretáciou, či rekonštrukciou v nových súvislostiach. Výstava voľne nadväzuje aj na aktuálny výstavný projekt Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG.

Medzigeneračný dialóg

Vystavujúci umelci zastupujú približne dve generačné vrstvy. Martin Piaček a Matej Gavula (1972) ktorí prežili detstvo a časť mladosti v  70 a 80tych rokoch, na druhej strane sú nastupujúci umelci a architekti Samuel Velebný (1990) a Maroš Juhás (1995), reprezentujúci generáciu len so sprostredkovanou skúsenosťou s kontextom sídliskovej výtvarnej situácie, avšak s o to väčším záujmom o jej interpretáciu. Niekde generačne uprostred  stojí o niečo skôr narodený Erik Sikora (1986). Medzigeneračný dialóg, ktorý na výstave vznikol, môžeme označiť za príznačný aj pre súčasné prostredie našich vysokých výtvarných škôl.

Peter Tajkov (1974): Autor námetu výstavy a kurátor. Študoval archeológiu a dejiny umenia na FF UK v Bratislave, pôsobí ako vedúci Katedry teórie a dejín umenia Fakulty umení na TUKE. Bol kurátorom mnohých výstavných projektov a je  autorom viacerých odborných publikácií v oblastiach stredovekého a súčasného umenia.

Matej Gavula (1972): Absolvent Vysokej školy výtvarných umení, pôsobiaci ako vizuálny umelec v Bratislave. Realizuje sa v médiách sochy a objektu, fotografie, videa, akcie a performance. V ostatnom čase reaguje často na aktuálny stav a transformáciu historickej, modernistickej architektúry. Pre výstavu Telo, forma a gesto – sochárstvo v zbierke VSG navrhol architektúru v podobe špeciálnych podstavcov.

Martin Piaček (1972): Študoval v ateliéroch Juraja Bartusza a Jozefa Jankoviča na VŠVU kde od roku 2018 pôsobí ako vedúci ateliéru VVV na Katedre intermédií. Vo svojich dielach sa dlhodobo venoval najmä národopisným témam, alebo skúmal osobnú identitu z národno-historického aspektu. V poslednom období, sa vo svojej tvorbe zaoberá aj osobnejšími témami. Vystavoval na mnohých dôležitých výstavách doma i v zahraničí.

Erik Sikora (1986): Laureát Ceny Oskára Čepana 2019, pre ktorého je príznačný osobitý autorský štýl, prezentovaný v podobe prednášok, koncertov, performance a videí. Svoje umenie voľne šíri prostredníctvom publikovania na Youtube. Sikora je absolventom pražskej AVU a na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach absolvoval doktorandské štúdium na Katedre Výtvarných umení a intermédií.

Samuel Velebný (1990): Čerstvý absolvent Ateliéru nových médií a fotografie na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Multimediálny umelec, ktorý sa okrem vlastnej tvorby venuje aj projektom VUNU a SAC a je kurátorom galerijného programu Galéria Tabačka.

Maroš Juhás (1995): Popri štúdiu architektúry na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, sa prostredníctvom projektu soc_ke, venuje osvetovým aktivitám v oblasti košickej architektúry druhej polovice 20. storočia. Jednou z aktivít je tvorba počítačových grafík so štylizovanými motívmi architektonických dominánt socialistickej éry v histórii Košíc.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *