Artalk.cz

TS: Nomeda & Gediminas Urbonas

Nomeda & Gediminas Urbonas: Inteligencia močiara / Kurátorka: Lýdia Pribišová / tranzit.sk / Bratislava / 24. 9. – 23. 10. 2020

Nomeda & Gediminas Urbonas: Inteligencia močiara
Kurátorka: Lýdia Pribišová

Revitalizácia močiara na pevnej zemi, ako aj skúmanie jeho komplexnej siete interakcií, sa dnes zdajú byť vzdialené od romantických klišé „ušľachtilého divocha“ a „návratu k prírode“. Nemôžeme sa vrátiť do močiarov, pretože neexistuje objektívne stanovené prostredie, do ktorého by sme sa mohli vrátiť. Inštinktívne a prirodzené správanie nemôže odčiniť našu civilizáciu, skôr vyvoláva konflikt a nespokojnosť so sebou samým aj v rámci nášho vnútra. Tento konflikt vyplýva zo spoločenskej a kultúrnej represie. V časoch poznamenaných radikálnou nestabilitou, hrozbou vojny a environmentálneho kolapsu objasňuje projekt Swamp research (Výskum močiara) životne dôležitý význam ľudského súžitia s inými formami života. Močiar ponúka ideálne podmienky na otestovanie myšlienky sympoiesis – súžitia a spoločného tvorenia s cieľom nájsť nový étos koexistencie – a na uvedomenie si poetickej moci ekológie, ktorá nás obklopuje.

Ako teda močiare podporujú naše myslenie? Každý močiar je v skutočnosti interakciou niekoľkých sietí, v ktorej sa kombinujú heterogénne sily a viaceré vrstvy do komplexných biosystémov fungujúcich ako mozog, ktorý prekračuje zadefinované telesné limity a presakuje do nášho životného prostredia. Okrem iného poukazujú v prvom rade na dva zásadné momenty: vzájomné podmieňovanie medzi „jednotlivcom“ a jeho „prostredím“, a prelínanie umelých a prirodzených prvkov

Swamp Intelligence (Inteligencia močiara) je výsledkom projektu Swamp School (Močiarna škola) – budúceho vzdelávacieho prostredia, ktoré prijíma močiar ako asociatívnu formu prvotnej technológie a podporuje kolaboratívne experimenty v oblasti dizajnu, pedagogiky a umeleckej inteligencie na učenie a adaptáciu na bezprostredné neznáme.

Nomeda a Gediminas Urbonas sú umelci, pedagógovia a spoluzakladatelia Urbonas Studio, interdisciplinárnej výskumnej praxe zameranej na transformáciu občianskeho priestoru a kolektívnej imaginácie. Ich práca často zahŕňa kolektívne aktivity, ktoré prispievajú k medziodborovej výmene: sieťové a participatívne technológie; zmyslové médiá a verejný priestor; návrhy sanácie životného prostredia a priestorová organizácia; ako aj alternatívna integrácia plánovania

http://www.nugu.lt/us/
sk.tranzit.org

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.sk.  Z verejných zdrojov podporila Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy, Lietuvos kultūros taryba

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *