Artalk.cz

18. 9. 2020 / Priviati, Vl. I.

PRIVIATI, Vol. I. odborné teoretické kolokvium / Galéria umelcov Spiša / Spišská Nová Ves / 18. 9. 2020

PRIVIATI, Vol. I. odborné teoretické kolokvium

Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves

Termín: piatok, 18. 9. 2020, v čase od 10.00 do 16.00

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja hosťuje v piatok, 18. septembra 2020 teoretické kolokvium, ktoré je sprievodným podujatím výstavného projektu PRIVIATI, zameraného na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia autorov minoritného pôvodu, ktorí žijú a tvoria na Slovensku.

Podujatie je organizované EQO – priestorom interaktívnej kultúry v Spišskom Hrhove. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Vstup na podujatie je voľný, pre hygienické opatrenia limitovaný.

Autor a kurátor projektu Mgr. art. Adam Macko uvádza: „Kolektívna výstava PRIVIATI, ktorá sa konala

v priestore EQO v Spišskom Hrhove, pracovala s ideou dialógu skupín minorít, ktoré majú rozličné kultúrne kódy. Cieľom bolo narušiť častý diskurz vo verejnom priestore, ktorý sa v problematike menšín používa, a síce, že ide o akúsi jednoliatu skupinu, ktorú odlišuje len jazyk. Projekt Priviati naopak akcentuje heterogenitu – rozličné prejavy a potreby skupín. Autori srbského (Ján Triaška, Olja Triaška Stefanović), ukrajinského (Vlad Yurashko, Vika Shumskaya) a rusínskeho (Vlado Ganaj) pôvodu sú profesionálni vizuálni umelci, ktorí netvoria utilitárne vo vzťahu k svojmu pôvodu, ale uplatňujú individuálnu citlivosť pre redefiníciu sémantických a identifikačných špecifík kultúry. Kolokvium danú výstavu rozvíja v historickej, sociologickej, filozofickej a umeleckej analýze stavu umenia a kultúry menšín na východnom Slovensku a rozširuje jej tematiku do univerzálnejších medziodborových rámcov. Podporí tak ideový rozmer výstavy a pomôže k teoretickej inštitucionalizácii.“

Účastníci kolokvia:

  • Mgr. Barbora Ilečková – historička a kultúrna manažérka, venuje sa rekatolizačným metódam v Uhorsku, činnosti jezuitov na Spišskej Kapitule a pôsobení Židov v Spišskom Podhradí.
  • PhDr. Miroslav Kleban – historik umenia a kurátor (Východoslovenská galéria v Košiciach), sa venuje  výskumu umenia menšinových autorov na východnom Slovensku začiatku 20. storočia.
  • doc. PhDr. Anton Lisnik, PhD. – pedagóg (Inštitút Štefana Náhalku v Poprade), člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, je riešiteľom sociálnej analýzy migrácie a vysídľovaniu na území Spiša.
  • Mgr. art. Adam Macko – výtvarník a kurátor (Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici) je autorom projektu Priviati, venuje sa posthumanistickým teóriám a inštitucionálnej fragmentácii.
  • doc. Mgr. Pavol Sucharek, PhD. – filozof a pedagóg (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove),

sa venuje koncepcii filozofie pohybu,  funkciám periférie a centra, ich vzájomným vzťahom a dynamike (centrálnej moci a periférnemu nepokoju).

EQO (priestor interaktívnej kultúry) je apolitický nezávislý priestor pre súčasné umenie v Spišskom Hrhove. Formát white-cube galérie v delokalizovanom periférnom prostredí prezentuje aktuálne podoby vizuálneho umenia, performance a teoretických diskusií.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *