Artalk.cz

TZ: David Vojtuš

David Vojtuš / Variabilita / kurátorka: Lenka Sýkorová / Altán Klamovka / Praha / 16. 9. – 24. 10. 2020

David Vojtuš je představitel nastupující generace vizuálních umělců. Autor tvoří v sériích s předem daným konceptem se zaměřením na revizi medií kresby, grafiky a objektu. David Vojtuš je fascinován spotřebním a průmyslovým materiálem odkazujícímu ke konzumnímu kapitalismu. Současně nevypráví příběhy o stavu světa, ale absencí příběhu s abstraktní formou dobře komunikuje s divákem. Autor v kontextu současného umění řeší dvě tematické roviny. První je ekonomická tedy kapitalistická a spotřební kultura, ve které je autor fascinován plastovými obaly na zboží, které známe z masy výrobků. Právě spoje těchto různých pytlíků v potravinářském průmyslu Davida Vojtuše okouzlily, a tak je ve své volné tvorbě parafrázuje. Plní je různými tekutinami nebo přímo do plastového základu prorývá své grafiky a poté je nafukuje vzduchem nebo plní vodou. Touto činností se zabývá druhou rovinou a tou je absence klasické grafiky v současném umění. Proto ve své tvorbě využívá klasických grafických principů s odkazem na vývoj polygrafie, která umožnila masový potisk obalů. David Vojtuš vytváří produkty v reakci na spotřební tendence, které nesou charakter artefaktů současného vizuálního umění. Jeho rukopis je již dobře rozpoznatelný důrazem na dané výtvarné techniky, které autor velmi dobře řemeslně ovládá. Náměty Vojtuš vnímá jako limitující, lépe se mu komunikuje skrze materiál, který je kladen do popředí divákovi pozornosti. Paradoxně je tak divákovi umožněno vstoupit více do interpretačního pole a to prostřednictvím důrazu na materiál, řemeslo a estetické kvality daných artefaktů. Pro Altán Klamovka David Vojtuš vytvořil objekt, který klade na diváka několik úkolů. Je variabilní, protože umožňuje, aby každý týden vznikl jiný obraz a situace. Upoutává svým detailem a vrstevnatostí. Odkazuje na současný tlak, na neustálou proměnu a reflektuje klam skutečnosti. Vystavený objekt současně vychází z prostorových limitů galerie. Variabilita pruhů svářečské clony, která byla za materiál vybrána, je podstatná pro možnost neustálé proměny a posouvání. Objekt je v altánu dominantní a divák je s ním konfrontován bez možnosti odstupu. O to více se soustředí jen na detail, tak jak se nám to děje denně v přehršli informací a podnětů. Za abstraktní polohou díla v kontextu současného umění lze vnímat snahu dotknout se univerzálnosti, vrstevnatosti složitosti současného světa a odkazů na klamání mnohdy povrchní vizuálností.

David Vojtuš studoval Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara (dřívější UUD) Západočeské univerzitě v Plzni specializace Ilustrace a grafika, mediální a didaktická ilustrace a poté absolvoval Fakultu umění Ostravské univerzity Ateliér volné grafiky na Katedře grafiky a kresby. Od svých studií působí na Ostravské umělecké scéně.

Od roku 2020 se kurátorský záměr Galerie Altán Klamovka vyvíjí mimo hlavní kurátorský důraz na post-konceptuální kresbu také na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost v umění a mezigenerační dialogy nastupující a střední generace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *