Artalk.cz

7. 9. 2020 / Dvojvernisáž Lenka Lukačovičová: (Ne)rozhodující okamžiky a Jozef Mrva ml.: Convoluted Hub Network

Dvojvernisáž Lenka Lukačovičová: (Ne)rozhodující okamžiky a Jozef Mrva ml.: Convoluted Hub Network / Fotografická galerie Fiducia, Galerie Dole / Ostrava / 7. 9. 2020 v 18:00 a 18:30

Lenka Lukačovičová: (Ne)rozhodující okamžiky, od 18:00 ve Fotografické galerii Fiducia

Výstava Lenky L. Lukačovičové pojmenovaná (Ne) rozhodující okamžiky se zabývá zkoumáním ikonického pojmu „rozhodující okamžik / decesive moment“, ten popisuje neopakovatelný moment, který dosáhneme stisknutím spouště ve správný čas. Autorčina stisknutí spouště naopak zobrazují banální každodenní situace, které prožívá jako umělkyně, matka. Jsou na pomezí záznamu performance a dokumentárního záznamu, které jsou prezentovány pomocí klasických dataprojektorů v krátkých intervalech, tak, jak jsou dnes vytvářeny příběhy na instagramu, či jiných sociálních sítích. Na výstavě ve FGF bude představen i aktuálně vydaný katalog k tomuto projektu.

Lenka L. Lukačovičová (1987, Trnava) se věnuje zejména konceptuální fotografii. Vystudovala kulturologii na Konstantinově univerzitě v Nitře a fotografii na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 2014 je doktorandkou na Katedře fotografie a nových médií také na VŠVU. Žije a pracuje v Bratislavě.
Výstava potrvá do 6. 10. 2020.

Jozef Mrva ml.: Convoluted Hub Network, od 18:30 v Galerii Dole

Ve svých novomediálních, intermediálních i „klasických“ realizacích, jež často kombinuje a vzájemně provazuje, Jozef Mrva ml. dokládá svou fascinaci prostorem nevnímaným primárně jako místo pro uplatnění (ne)uměleckého vyjádření, ale viděným a konstruovaným především jako matematická veličina budovaná podle primárně arbitrárních, později kodifikovaných principů čisté matematiky vyjadřovaných a viděných dnes převážně jako matematická struktura.  Ve svém posledním projektu Convoluted Hub Network, který představí v Galerii Dole, se (jak sám uvádí v anotaci) „obrací víc na zem a svoji pozornost zaměřuje k světu logistiky a přepravy, jež vidí jako jeden z gordických uzlů tvořících předivo současného světa“. Tam, kde se v horizontálně rozprostraněných neustále bobtnajících skladech a překladištích pohlcujících a vyvrhujících tuny materiálu racionalita logiky proměnila v konzumní logistiku, chce odhalovat uzly, které síť nabídky, poptávky, přidané hodnoty a zisku vážou jen naoko pevně. Odhaluje tento globálně rozprostřený systém jako další pokroucenou spekulativní síť, která tím, jak bují, postupně přechází do sebeprodukujícího a sebepotvrzujícího stádia své existence, v němž se s chutí zakusuje a opětovně zaplétá sama do sebe. Tam, kde není ani začátek ani konec, vyprchává smysl. Zboží proto nemůže být nikdy dodáno včas.

Jozef Mrva dokončuje doktorské studium na FaVU VUT v Brně, žije a tvoří v Praze.

Výstava potrvá do 8. 10. 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *