Artalk.cz

TZ: Dominik Lang

Dominik Lang / Muž štíhlé ploché postavy drží na zdvižených rukách nohu postavy v akrobatické poloze. / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / Roudnice nad Labem / 4. 9. – 1. 11. 2020

Z popisnosti vznikla inspirace, z tělesnosti podmíněnost pohybu, z vědecké karty nástroj reflexe institucionálního provozu, z křehkosti osobních vztahů vzpomínka. Dominik Lang (*1980), mezinárodně respektovaný autor, vedoucí ateliéru sochařství na UMPRUM v Praze (společně s Edith Jeřábkovou od r. 2011) a laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého (v r. 2013), představuje v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem realizaci, v níž se snoubí zaujatost dílem jeho otce Jiřího Langa i dávná vzpomínka na rodinné styky s architektem modernistické přestavby roudnické galerie – Pavlem Mošťákem.

Muž štíhlé ploché postavy drží na zdvižených rukách nohu postavy v akrobatické poloze. je procesuální instalace Dominika Langa zasazená do kontextu rozšířené stálé expozice Galerie moderního umění v Roudnici n. L. Procesuálnost výstavy spočívá v proměnlivém charakteru ústředního objektu – skeletu, který je volnou adaptací sousoší dvou postav Artistů, plastiky Dominikova otce Jiřího Langa (vytvořené kolem r. 1960), jež se nachází ve sbírce galerie od roku 1964. Zatímco však Jiří Lang v díle Artistů zohledňoval především napětí dvou postav, formální a estetickou stránku akrobatické pozice, kterou se snažil ztvárnit v kompozičně vyváženém celku, Dominik nahlíží na sousoší z pohledu úlohy spodní figury, u níž ho zaujal více moment starostlivosti a poskytnutí opory druhé figuře. Výraz humanity, který Dominik v plastice spatřuje za klíčový, propůjčuje jeho interpretaci nové možnosti. Ústřední roli v roudnickém projektu hraje totiž společenský aspekt, tj. aktivní účast spoluautorů na dotvoření finální podoby díla prostřednictvím výtvarných dílen. Na vzniku celku se podílejí přizvané skupiny – běžní návštěvníci galerie, účastníci dětských výtvarných dílen, senioři a mentálně znevýhodněné osoby. Tvůrčí proces se odehrává po celou dobu trvání výstavy a vrcholí na závěr setkáním účastníků. Tematizuje mimo jiné posun role galerijní instituce
od čistě prezentační a badatelské k místu společenské interakce, edukace a sociálního dialogu. Proměnlivost a dočasnost realizace (po skončení bude objekt rozebrán) předurčuje použití recyklovaných materiálů z doby přestavby galerie v šedesátých letech, technického lešení a výstavních architektonických prvků (trvalé paneláže výstavního sálu, soklů a výstavních konstrukcí). Environmentální povaze projektu odpovídá rovněž „procesuální“ katalog, jenž je v průběhu výstavy postupně doplňován o nové karty – fotodokumentaci a záznamy z výtvarných dílen. Vzniká taktéž z materiálových přebytků galerie. Papír, jenž je použit na deskách katalogu a pro pozvánku, snadno degraduje vlivem působení světla, čímž upozorňuje na prchavost, nestálost a proměnlivou tvárnost Langovy realizace.

Veřejně přístupné workshopy s Dominikem Langem:

pá 4. 9. 2020 Projektový den pro základní školy
Proběhne ve spolupráci s Katedrou výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem a Ateliérem VÝTVARKA za účasti Jitky Kratochvílové a Lucie Švec Kabrlové.

so 12. 9. 2020 Sobotní výtvarná dílna pro děti
Uskuteční se pod vedením Lucie Švec Kabrlové na téma tvorba figurálních fragmentů do výstavy.

čt 1. 10. 2020 Den seniorů
Výtvarná dílna určená všem seniorům proběhne za účasti Dominika Langa (autora výstavy) a Jitky Kratochvílové (Akademie třetího věku a Ateliér VÝTVARKA). Bude se věnovat figurální tvorbě.

pá 16. 10. 2020 Galerijní noc „Akrobatická“
V rámci Galerijní noci se uskuteční komentovaná prohlídka a výtvarná dílna pro veřejnost s Dominikem Langem.

pá 30. 10. 2020 Dernisáž výstavy
Společné veřejné zakončení výstavy s Dominikem Langem určené nejen pro všechny účastníky workshopů.

Dominik Lang
* 1980 v Praze, žije a pracuje v Praze
2002 – 2008 Akademie výtvarných umění v Praze
2006 – 2007 The Cooper Union, New York
2004 – 2005 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
od 2011 vedoucí Ateliéru Sochařství na UMRUM v Praze (společně s Edith Jeřábkovou)
2015 / 2016 stipendista Akademie der Kunst, Berlin, Německo
2014 Artist Residency, ISCP, New York, USA
2013 / 2014 lektor FAMU v Praze
2008 – 2012 asistent na AVU v Praze
2010 Artist Residency, Duende Gueststudios, Rotterdam, Nizozemsko
2008 Artist Residency, Zamek Ujazdowski, Varšava, Polsko
2007 Artist Residency, IMPEX, Budapešť, Maďarsko
2006 asistent Ai Wej Weje, Peking, Čína
V roce 2013 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého a stal se Osobností roku. V roce 2017 realizoval Pomník Maxe van der Stoela v Praze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *