Artalk.cz

TZ: Jiří Franta, David Böhm

Jiří Franta, David Böhm / Xantofobie / GaP Galerie a Prostor / Znojmo / 28. 8. – 1. 11. 2020

Známá autorská dvojice Jiří Franta a David Böhm jsou neúnavnými kreslíři. Kresbu vnímají jako stopu, záznam (času, místa, situace). Hranice média kresby se snaží neustále překračovat při různých hravých a performativních projektech. Autoři se vzpírají ustálenému chápání kresby jako něčeho statického. Svoji tvorbu si často „komplikují“ různými překážkami, využívají pro umění netypických komponent, jako například těžké technologie, pracují s prvkem náhody a počítají i se vstupem diváka. Za svůj konceptuální přístup byli třikrát nominováni na Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Krom volné umělecké tvorby se oba autoři věnují ilustracím knih, za což také oba dostali mnohá ocenění (Magnesia litera, Zlatá stuha ad.).

Výstava Xantofobie v GaP přináší zcela novou uměleckou polohu. Dřívější tvorba se propojí s tzv. performativním či akčním kreslením. Příkladem mohou být kruhové objekty, které autoři vytvořili za pomocí velkých tužek, které připevnili na boxovací pytel, do kterého posléze boxovali a tužka tak vykreslila kruhový objekt. Veškeré objekty i kresby pojí žlutá barva, která se prolíná celou výstavou. Další zajímavostí tak je, že i některé stěny GaP budou nově zářit žlutou barvou, tematicky s novou výstavou.

Výstava je realizována s finanční podporou města Znojma a Ministerstva kultury ČR. Děkujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *