Artalk.cz

TZ: Milan Pekař

Milan Pekař / Popovrchu / kurátor: Radek Wohlmuth / Galerie UM / Praha / 4. 9. – 10. 10. 2020

Glazura jako katalyzátor emocí a vztahů. V otevřeném prostoru mezi vědou a uměním. Od intuice přes chaos k informaci. Barvy – struktury – deformace. Když váza, tak keramický nábytek.

Popovrchu, výstava Milan Pekaře, pedagoga Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM, do hloubky zkoumá keramické glazury jako nosiče informací. Výzkumná část zde plynule přechází do výtvarné tvorby.

Tvorba Milana Pekaře vychází ze studia a zásad používání glazur a jejich funkcí. Autor své poznatky dále zhodnocuje, experimentuje a vytváří vlastní glazury, které aplikuje na různé povrchy –
vázy čistých tvarů, nebo naopak na keramické objekty modelované ze za měkka extrudovaných profilů. Využívá zákonitosti vztahu mezi tvarem, barvou a strukturou povrchu. „Zkoumání tohoto
vztahu pro mě momentálně představuje největší motivaci k dalšímu rozvoji. Keramické nádoby a objekty chápu jako trojrozměrné plátno. Kruhovou formu objemu váz vnímám jako do sebe
zacyklený nekonečný povrch“, říká ke své práci Milan Pekař.

Charakteristická je pro něj především práce s krystalickými glazurami. Oživuje dlouho nepoužívané staré technologie a zároveň je obohacuje o výsledky vlastních experimentů s různými oxidy kovů. „Práce se základními chemickými prvky a jejich sloučeninami spojená s účelným používáním teploty při výpalu přináší nečekané odstíny barev, různorodé struktury a někdy i zcela nové minerály. V rámci svých experimentů dochází nejen k jedinečným barevným kombinacím a texturám založeným na spontánním dynamickém růstu krystalů, ale daří se mu také vytvářet vlastní unikátní směsi, jako například metalické krystalické glazury“, popisuje jedinečnost práce Milana Pekaře kurátor výstavy Radek Wohlmuth.

Výstava Popovrchu je výsledkem Pekařovy doktorské práce. Kromě samotných artefaktů, zde představuje i experimentální technologickou část, například prostřednictvím snímků glazur
pořízených elektronovým mikroskopem. Jeho pokusy s glazurami dokumentují stovky testovacích váziček, jejichž instalace volně odkazuje k „porcelánovým místnostem“ na šlechtických sídlech.
Součástí prezentace jsou i série porcelánových váz s různými druhy krystalických glazur, nebo keramické objekty – nábytek vycházející z archetypálních tvarů architektury a užitého umění.

Výstavu je možné zhlédnout v Galerii UM až do 10. října.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *