Artalk.cz

TS: Nová paradigma

Peter Rónai,Veronika Rónaiová, Stano Masár / Nová paradigma / Kurátorka: Alena Vrbanová / Dom umenia Bratislava / Bratislava / 25. 8. – 20. 9.2020

Názov výstavy: Nová paradigma

Vystavujú: Peter RÓNAI, Veronika RÓNAIOVÁ, Stano MASÁR

Kurátorka: Alena VRBANOVÁ

Miesto: Dom umenia Bratislava, Nám. SNP 12, 2. poschodie

Sprístupnenie: 25. 8. 2020 o 17.00 hod.

Trvanie: do 20. 9. 2020

Otvorené: pon – pia 14.00 – 19.00

Výstava Nová paradigma prezentuje výber z tvorby renomovaných vizuálnych umelcov a umelkyne, ktorých spája záujem o výskum sveta umenia, skúmanie identity seba z pozície umelca/umelkyne. Ich diela na výstave prinášajú latentnú komunikačnú niť. Názov výstavy asociuje „nový“ pohľad na súčasnosť z pozície umenia a statusu umelca dnes. Pojem paradigma možno vnímať ako voľnú konšteláciu umeleckých modelov poznávania a reflektovania skutočnosti prostredníctvom troch nezávislých umeleckých deklarácií a stratégií vizuálneho jazyka.

Kým Peter Rónai (*1953) a Stano Masár (*1971) sa hlásia k druhej a tretej vlne post a neo konceptuálneho umenia, Veronika Rónaiová (*1951) pracuje s ideovosťou v umení cez médium figurálnej maľby, kresby a inštalácie, súc verná fotorealistickej a montážovej metóde maľby. Od začiatku nultých rokov 21. storočia integruje čas, priestor a vrstvený príbeh obrazu. Na výstave sú zastúpené jej staršie obrazy, kde reagovala na protagonistov skupiny Nová vážnosť (1990 – 1993; Július Koller a Peter Rónai). S dávkou irónie priznáva ich súčasnú „depozitnú“ podobu a najmä svoj subverzívny status, keď sa dodatočne situuje medzi autorov. Premiérovo je uvedená kolekcia jej obrazov z roku 2020, v ktorej reflektuje nový stav spoločnosti, nastolený vraždou novinára Jána Kuciaka a ničivou pandémiou Covid-19. Obe skutočnosti zavŕšili všetky doterajšie paradigmy a otvárajú novú, ktorú nevieme racionálne uchopiť. Tretia oblasť jej diel zachytáva pozíciu umenia – jednak cez inštitucionálny diskurz (Digitalizácia v SNG – Prerušená pieseň, 2016), až po  sebaidentifikáciu a vrstvenia vlastných diel ako Duplikát I.- II. (2007), Tretia verzia (2020) – príbeh vizuálnej a významovej transformácie jej známeho obrazu Pocta Berninimu (1989). Peter Rónai prezentuje konceptuálne obrazy, inštalácie a muzeifikované fotokolekcie, v ktorých komprimuje a recykluje vlastnú tvorbu. Ukazuje ju v nových časových súvislostiach, zväčša s dávkou ironického odstupu od situácie umenia dnes. Sú tu prezentované akési časové rezy – odkazy na jeho  stratégie ako No Art Today, O.F.U. – dokumentačné zábery a montáže na spoločnú tvorbu s Júliusom Kollerom v skupine Nová vážnosť.  Spôsob prezentácie jeho diel často popiera status klasickej „originality“ diela. Vychádza z koncepcie Flux Gallery (Stop Art) na bode vlnovky. Rónai aktualizuje tento bod „nula“ ako časopriestorový akt vo vzťahu k permanentnej sebakontextualizácii na pôde umenia. O tom svedčia jeho práce zo začiatku 90. rokov – textové a znakové maľby, ale najmä novšie kumulatívne inštalácie Makulatúry O.F.U (2016), Post Post-ping-pong (2015), rezumujúci digitálny „banner“ PR Deposit (2020) a inštalácia Neue Kunst v Hale (2020). Stano Masár pracuje s dejinami, statusom a pozíciou v aktuálnom geopolitickom (sociálnom) a inštitucionálnom kontexte. V centre jeho záujmu je sporná a ohýbaná povaha umenia, umelca a inštitúcie umenia. Zbiera vyradené fragmenty z galérií – koberce, kusy podláh, steny, osvetlenie, informačný systém, sokle… a pracuje s ich rekontextualizáciou. Jeho devízou je nenápadné gesto, precíznosť a zámerná dištancia, čo naznačuje aj nová videoinštalácia Z vtáčej perspektívy (2020). Veci okolo sféry umenia sa dostávajú do centra pozornosti a fungujú naopak. Sú dekonštrukciou deštruovaného. Podlaha SNG, Koberec GMB (2019), Model malej zatvorenej galérie (2020), Stena a performatívne sokle – makety SNG a KHB, objekty Roh Moma a Roh Tate Modern (2012), ktoré nesú aj trpkú skutočnosť nezáujmu o naše umenie po Novembri 1989. Podobne kinetický objekt Zblúdilé umenie (2012), v ktorom umenie uviazlo mimo záujem. Nová inštalácia so zväzkami prázdnych novín nadväzuje na akciu z roku 2018 Dnes žiadne správy. Aktuálne naberá nové konotácie „vyšinutej“ postinformačnej spoločnosti. (AV).

Peter Rónai (*1953, Budapešť), v rokoch 1970 – 1974 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Želibský), paralelne na Akadémii umení Budapešť (prof. I. Koczis), kde absolvoval aj postgraduálne štúdium (1976 – 1977). V rokoch 1990 – 1993 bol členom skupiny Nová vážnosť ( s J. Kollerom a M. Adamčiakom). Pedagogicky pôsobil na UKF v Nitre, UCM v Trnave, Fakulte výtvarných umení VUT v Brne). V súčasnosti pôsobí na Katedre výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity  v Košiciach. Žije v Bratislave.

Veronika Rónaiová (*1951 Kremnica), v rokoch 1966 – 1970 študovala na SŠUP v Bratislave (prof. R. Fila), 1970 – 1976 študovala na VŠVU v Bratislave voľnú grafiku a ilustráciu (prof. O. Dubay). V rokoch 1998 – 2003 pôsobila na Fakulte architektúry STU v Bratislave, v rokoch 2003 – 2020 na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Žije v Bratislave.

Stano Masár (*1971 Bratislava), v rokoch 1991 – 1996 študoval na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, v roku 2012 absolvoval doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave (prof. L. Čarný). Bol finalistom cien Essl Award a Ceny Oskara Čepana. Prezentuje na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch umenia. Venuje sa aj grafickému dizajnu. Žije v Bratislave.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *