Artalk.cz

TS: Daniela Krajčová

Daniela Krajčová: Za zábradlím / Kurátor výstavy: Jana Babušiaková / Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši / 26. 8.- 26. 9. 2020

DANIELA KRAJČOVÁ – ZA ZÁBRADLÍM

Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Kurátor výstavy: Jana Babušiaková

Vernisáž: 25.8.2020 o 16:30 hod.

Trvanie výstavy: 26. 8.- 26. 9. 2020

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Multimediálna umelkyňa Daniela Krajčová sa v rámci samostatnej výstavy s názvom Za zábradlím  zameriava na mapovanie pohybu detí vo verejnom priestore. Zaujíma ju spôsob prirodzeného využívania priestoru, pričom trasy pohybu detí následne spracováva do podoby nekonvenčných máp. Tie vďaka odlišnej optike zdôrazňujú iné body, ako kodifikované kartografické spôsoby mapovania priestoru.

Krajčová zhotovuje mapy maľbou na látku. Pomedzi ne umiestňuje látkové pásy ilustrovaných konverzácií z tzv. mamičkovských webov. Citlivo reaguje na vážne i menej vážne problémy mladých rodín vrátane vzťahových či výchovných otázok, ale aj alkoholu a násilia v partnerstve, popôrodnej depresie či ekonomickej migrácie.

Na výstave sú mapy a ilustrácie na látke doplnené o videomateriál, ktorý vznikol zo spoločnej cesty autorky, jej detí a kurátorky z vlakovej stanice cez centrum Liptovského Mikuláša do Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v zimnom období. Oba výtvarné prístupy k záznamu pohybu – maliarsky i digitálny ukazujú rozdiel vo vnímaní cesty medzi deťmi a dospelými. Zatiaľ čo dospelí sa zameriavajú na budúci cieľ, deti prežívajú cestu ako sled pohybov, riadených momentálnym zaujatím parciálnymi detailmi okolia.

Podobne ako v predchádzajúcich projektoch, Daniela Krajčová rozširuje svoju tému o moment participácie – pozýva miestne rodiny s deťmi k spoločnej prechádzke mestom, pričom jej zámerom je nielen spoločný zážitok, ale najmä reciprocita, výmena skúseností a vzájomné obohatenie sa.

Daniela Krajčová (1983) vyštudovala v roku 2006 VŠVU (Katedra intermédií a multimédií, Ateliér priestorových komunikácií) a v roku 2010 animovaný film na VŠMU v Bratislave. V roku 2014 ukončila doktorandské štúdium na VŠVU na Katedre intermédií a multimédií. V tvorbe sa dlhodobo venuje maľbe, kresbe, animácii, animovanému filmu a aktivitám zameraným najmä na minoritné či diskriminované skupiny obyvateľstva. V roku 2016 bola finalistkou Ceny Oskára Čepana. Vystavovala na Slovensku a v zahraničí (Českej republike, Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Slovinsku, Estónsku, Albánsku, ai.)

           -kj-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *