Artalk.cz

TZ: Nová výstava prezentuje perspektivu pospolitosti a spolupráce žen ve současném výtvarném umění

Nová výstava prezentuje perspektivu pospolitosti a spolupráce žen ve současném výtvarném umění / 3Kurátorky / Praha / 12. 8. 2020

20. srpna 2020 bude zahájena výstava ŽENY, na níž budou představena díla čtyř autorek aktuálního výtvarného umění. Lenka Chánová, Jana Svobodová, Tereza Štetinová a Anna Wyrwová zprostředkují různé perspektivy ženské tvorby, kde je vždy patrná jejich odlišná a originální myšlenková cesta pramenící z jedinečných životních stanovisek i příběhů.

Spolupráce mezi ženami je v českém a umělecko-historickém prostředím stále spojována s čímsi marginálním. Je synonymem nedůvěřivosti, nestability možná i pochybnosti. Účelem výstavy není představit autorky, které se ve své tvorbě zaměřují primárně na feministická témata či direktivně pracují s náměty ženství, i když bezpochyby se výstava dotýká problematiky genderu, jelikož u většiny autorek se gender promítá do jejich práce jako téma či východisko. Výstavnímu konceptu jde zejména o deskripci jejich individuálních osobností, které získávají na síle právě v momentu vzájemné feminní diskuze, spolupráce i konfrontace jejich artefaktů přímo ve výstavě. Výstava se taktéž dotýká diskutabilního pojmu „ženské umění”.

V rámci výstavního konceptu se představí autorky dvou generací. Mladší zastupují Jana Svobodová (*1995) a Anna Wyrwová (*1997), starší reprezentují Lenka Chánová (*1985) a Tereza Štětinová (*1987). Vystavující umělkyně se neostýchají prezentovat svou křehkost a nejniternější pocity, které bezpochyby zapadají do ženských elementů. Proto autorky svými artefakty zprostředkovávají různé perspektivy ženské spolupráce, ovšem vždy je patrná jejich odlišná a originální myšlenková cesta pramenící z jedinečných životních stanovisek i příběhů. Umělecké výrazy jednotlivých autorek se zásadně liší výtvarnými médii i přístupy, ale mají navzájem i se 3Kurátorkami společný poetický projev, přítomného ženského ducha, cílevědomost, píli, cit pro detail a zejména uvědomělost síly v ženské kooperaci.

Zásadním tématem v oblasti ženského umění bylo a dosud je zdůrazňování existence estetického, žánrového, obsahového i výrazového charakteru, který konotuje s psychickými i tělesnými vlastnostmi žen. Tyto genderové normativy, jež prezentují feminní umělecké projevy a vyjadřují kanonické vzorce chování jsou mnohdy vnímány negativně. V rámci tohoto výstavního konceptu jsou však respektovány, akceptovány a prezentovány jako pozitivní a účinná složka umělecké tvořivosti.

Uvědomujeme si, že pouhá jedna výstava jakožto určitá spontánní sonda nezmění společnost a její vnímání ženských vztahů a spolupráce. Jedná se však o nastínění a apel na to, že moderní, současné či ženské umění není jednolitou kategorií, nýbrž hybridní spletí různých názorů a forem odrážející individuální předpoklady a zájmy jednotlivých autorek i autorů. Je nutné si uvědomit, že krok po kroku se zejména my samy ženy musíme snažit o oprávněnost a kvalitní ženskou kooperaci, ať už v umění či v jiných oblastech. Tím se naše postavení může proměňovat a přestat být diskutabilní z pohledu společnosti, jež je stále pod vlivem genderového stereotypu.

Výstava ŽENY potrvá od 21. srpna do 13. září 2020.

Srdečně vás zveme na zahájení výstavy, které proběhne 20. srpna 2020 od 19 hodin. Občerstvení na vernisáži zajistí Matyáš Verner. Pokrmy budou inspirovány vystavenými uměleckými díly.

Galerie 3Kurátorek se nachází v 1. patře ALTY západního křídla budovy Invalidovny. Vstup do západního křídla Invalidovny naleznete na adrese Sokolovská 24/136, Praha 8, za rohem vpravo od hlavního vstupu do Národního památkového ústavu. Otevírací doba Galerie 3Kurátorek je čtvrtek – neděle 15:00–19:00.

Doprovodné programy k výstavě ŽENY:

21. 8. 2020 15:00 – 19:00 ESENCE workshop
Workshop platformy LIFE VIBES on společně se studentkou fyzioterapie a aromaterapie Terezou Abbrentovou, kde si přivoníte k esenciálním olejům, dozvíte se mnohé informace o jejich tvorbě a využití. Zároveň bude možnost vytvořit si olej přímo na míru.

27. 8. 2020 18:00 – přednáška ŽENY V UMĚNÍ
Přednáška kurátorek Mgr. Anny Vartecké, Ph.D. a Mgr. Venduly Fremlové, Ph.D. o spolupráci tvůrčích osobností.

8. 9. 2020 18:00 – diskuze ŽENY V KULTUŘE
Diskuze 3Kurátorek s literární dokumentaristkou a nakladatelkou Mgr. Barborou Baronovou, Ph.D. a umělkyní Janou Svobodovou o postavení, poslání i součinnosti žen v současném kulturním prostředí.

Výstava ŽENY vznikla pod záštitou Studia ALTA a za podpory Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Iniciativy pro Invalidovnu, Ministerstva Kultury a Státního fondu kultury České republiky.

Skrze platební platformu Trisbee můžete přispívat na realizaci výstav a činnost Galerie 3Kurátorek. Stačí načíst QR kód mobilním telefonem. Trisbee následně Váš příspěvek zdvojnásobí.

Pro více informací sledujte webovou stránku www.3kuratorky.cz nebo facebookovou stránku 3Kurátorky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *