Artalk.cz

Společnost Jindřicha Chalupeckého vyzývá k vyplnění dotazníku o Ceně

Organizační tým Společnosti Jindřicha Chalupeckého s ohledem na letošní 30. výročí od založení Ceny Jindřicha Chalupeckého inicioval nezávislý sociologický výzkum, jehož cílem je zjistit, jak je Cena vnímána místní uměleckou scénou i diváky a zda plní dobře roli, kterou jí v začátcích přiřkli její zakladatelé – tedy podporovat současné české výtvarné umění a jeho tvůrce a napomáhat jim také k mezinárodní kariéře.

Výzkum aktuálně vstupuje do druhé fáze sbírání dat. Na hloubkové rozhovory s umělci a umělkyněmi, kurátory, teoretiky a lidmi, kteří mají k CJCH blízko, navazuje dotazníkové šetření určené pro širší veřejnost. Na závěr se pak výsledky výzkumu budou prezentovat skrze kulaté stoly. Výsledky výzkumu budou jedním z podkladů pro správní radu Společnosti Jindřicha Chalupeckého v diskusi nad možnými změnami ve vyhlášení dalšího ročníku Ceny.

K výzkumu může přispět kdokoliv, kdo aktivně sleduje a podílí se na dění v rámci místní umělecké scény.

Online dotazník:  https://forms.gle/wb3xkAKFzNBUndGt8

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *