Artalk.cz

TZ: Hans-Jörg Glattfelder

Hans-Jörg Glattfelder / kurátor: Hans-Peter Riese / Galerie Závodný / Mikulov / 28. 8. 2020 – 9. 10. 2020

Hans-Jörg Glattfelder /1939/ je výraznou a respektovanou osobností současného evropského umění. Užitými výtvarnými prostředky se hlásí k zásadám konstruktivismu, souběžně však utváří vlastní, zcela specifický přístup k problematice prostorových vztahů v ploše obrazového plátna či reliéfní struktury.

Instalace v Galerii Závodný je koncipována přímo na míru výstavního prostoru kurátorem výstavy, panem Hansem-Peterem Riesem, kterého spojuje s autorem dlouholeté přátelství i práce na odborných textech a rešerších.

Díla raného tvůrčího období se odkazují k přísné linii zurišského  konstruktivismu. Tuto etapu tvorby ve výstavě reprezentují např. práce z cyklu Anamorphosys či Pantovičovy reliéfy.

V 70. letech, během několikaletého pobytu v Miláně, pojily H. J. Glattfeldera přátelské i pracovní vazby s M. Balloccem, A. Calderarou, G. Colombem a L. Veronesim. Tyto kontakty byly přínosné při utvrzování vlastní cesty, která využívala možnosti intelektuálního zkoumání jevů i možnosti industriální výroby a podněcovala autora ve studiu geometrie a prostorové prezentace. Tyto tendence ve výstavě dokumentují např. práce z cyklu Pyramidy.

Důležitým mezníkem autorovy tvorby bylo setkání s filozofem H. H. Holzem, které se proměnilo v dlouholetou spolupráci. Jejich bádání absorbovalo i vědecké poznatky z jiných oblastí lidské činnosti, např. psychologie, neuropsychologie, kybernetiky, matematiky, sociálních věd, architektury… Vzniká tak multidisciplinární dialog mezi vědou a volným uměním. V roce 1987 byl H. J. Glattfelder  na návrh E. Gomringera a W. Rotzlera v Zurichu vyznamenán cenou „Camille Greaser Price“.

V současné tvorbě H. J. Glattfeldera je možné sledovat geometrizované objekty či jejich rozložené pláště, které diváka překvapí svou neobvyklou prostorovostí, specifickou perspektivou i tvarem. Tyto práce se stávají jakousi pomyslnou symbolickou značkou tohoto přemýšlivého umělce.

Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 27. 08. 2020 v 18 hodin za účasti autora i kurátora výstavy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *