Artalk.cz

TS: Kunsthalle Bratislava zakladá Galerijnú radu KHB

Kunsthalle Bratislava zakladá Galerijnú radu KHB na prvé tri roky jej samostatného pôsobenia

V súvislosti so vznikom novej, samostatnej štátnej príspevkovej organizácie od 1.1.2020 sa Kunsthalle Bratislava rozhodla založiť Galerijnú radu KHB ako hlavný odborný poradný orgán štatutára organizácie. Kým obvyklou úlohou galerijnej rady je najmä schvaľovanie výstavného plánu, kompetencie Galerijnej rady KHB budú omnoho širšie.

Už návrh štatútu Galerijnej rady uvádza, že ide o “kolektívny a poradný orgán najmä v oblasti tvorby výstavného plánu Kunsthalle Bratislava a je platformou pre výmenu odborných názorov v oblasti súčasného vizuálneho umenia a jeho smerovania. Rada môže prerokovávať aj ostatné činnosti KHB, napr. v oblasti dokumentácie, vzdelávania, doplnkových programov, fundraisingu, marketingovej komunikácie a pod. Je oprávnená predkladať návrhy na zlepšenie činností KHB.”

“Počas uplynulých šiestich rokov, keď bola Kusnthalle Bratislava provizórne zriadená ako súčasť iných kultúrnych inštitúcií, mohla odborný obsah a svoje smerovanie generovať fakticky len z vlastných interných zdrojov. Možnosť založenia Galerijnej rady KHB vnímam ako jeden z kľúčových benefitov, ktoré prinieslo osamostatnenie organizácie”, uviedla riaditeľka KHB, Nina Vrbanová.

Prvá zostava, ktorá bude hodnotiť a určovať smerovanie Kunsthalle Bratislava v najbližších troch rokoch, bude mať sedem členov. Nomináciu a čestné členstvo v rade nateraz prijalo šesť popredných domácich a českých osobností s bohatou medzinárodnou agendou a renomé. Mandát jednotlivých členov začína 1. júla 2020 a skončí najneskôr 30. júna 2023.

Za členov Galerijnej rady KHB boli menovaní: Bohunka Koklesová, Michal Novotný, Zuzana Megová, Gábor Hushegyi, Lýdia Pribišová a Vít Havránek. “Nateraz posledné — siedme miesto v rade plánujeme ponúknuť zástupcovi generálneho partnera inštitúcie, na ktorého oslovení v súčasnosti pracujeme”, dodala Vrbanová.

Najbližšie a vôbec prvé zasadnutie Galerijnej rady KHB je plánované už na jeseň tohto roka, a to podľa momentálnych možností — prezenčne alebo dištančnou online formou. Medzi prvé úlohy rady by malo patriť schválenie Štatútu Galerijnej rady KHB ako základnej bázy pre jej dlhodobé fungovanie, a tiež usmerňovanie komplexného výstavného plánu na roky 2021 — 2023.

Menovaní členovia Galerijnej rady Kunsthalle Bratislava

BOHUNKA KOKLESOVÁ (*1972) pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa výskumnej, publikačnej a kurátorskej činnosti. Je členkou AICAmedzinárodného združenia historikov a kritikov umenia.
Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje problematike vzťahu umenia a politiky, štúdiu totalitných režimov, umenia a vizuálnej kultúry 40. a 50. rokov 20. storočia. V tejto oblasti publikovala dve monografie, V tieni Tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu (2009) a Súmrak doby, prelamovaná história, pamäť, fotografia (2018).
V rámci kurátorskej činnosti sa venuje súčasnému umeniu a fotografii, pripravila celú radu výstav pre domáce a zahraničné publikum. Od roku 2019 je rektorkou VŠVU.

ZUZANA MEGOVÁ (*1983) je hlavnou štátnou radkyňou pre Sekciu umenia a kreativity Ministerstva kultúry SR. Narodila sa v Bratislave, kde aj vyštudovala žurnalistiku a doktorandské štúdium v odbore masmediálne štúdiá. Od roku 2012 pracuje na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Ako generálna riaditeľka sekcie koordinovala viaceré strategické úlohy ministerstva ako napríklad založenie Fondu na podporu umenia, kde bola od jeho vzniku do roku 2018 podpredsedníčkou Rady fondu. V rokoch 2014 – 2018 bola koordinátorkou Stratégie rozvoja kultúry. Po úspešnom naštartovaní Fondu na podporu umenia vytvárala podmienky a spoluvytvárala legislatívny rámec pre vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ predsedala Výboru pre kultúrne záležitosti v Bruseli.

LÝDIA PRIBIŠOVÁ (*1980) je kurátorka a historička umenia pôsobiaca v Bratislave. Od roku 2006 je editorkou Flash Art Czech & Slovak Edition a od roku 2015 zastáva pozíciu šéfredaktorky. V rokoch 2013 – 2015 pôsobila ako koordinátorka projektov v tranzit.sk .V roku 2012 založila neziskovú platformu PILOT. V rokoch 2007 a 2011 bola spolukurátorkou slovenskej sekcie na Prague Biennale a v roku 2019 Kaunas bienále v Litve. Bola hosťujúcou kurátorkou galérie HIT, kde pripravila program na rok 2019. V roku 2013 získala doktorát na univerzite La Sapienza v Ríme. Tému jej výskumu spracovala v publikácii La Quadriennale di Roma. Da ente autonomo a fondazione (Kvadrienále v Ríme. Od verejného orgánu k nadácii), ktorú vydala v roku 2016. Je členkou AICA. Spolupracovala s viacerými inštitúciami a galériami v rôznych.

MICHAL NOVOTNÝ (*1985) je riaditeľ Zbierky moderného a súčasného umenia v Národnej galérii v Prahe. V rokoch 2011 – 2018 viedol Centrum pre súčasné umenie Futura v Prahe a zároveň bol od roku 2016 do roku 2018 šéfkurátorom galérie Plato Ostrava. Učí na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe, kde je asistentom profesora od roku 2016. V roku 2018 pripravoval kurátorské projekty pre Centrum súčasného umenia Passerelle v Breste, spoločne s Jiřím Kovandom site specific projekt pre Black Cube Art Museum v Denvere a s Annou Daučíkovou výstavu v State of Concept v Aténach. Dvojročný kurátorský projekt Orient. Meditácie o východoeurópskej identite so štyridsiatimi piatimi umelcami reprízoval v Contemporary Art Center v Rige, v BOZAR v Bruseli a v Bunkier Sztuki v Krakove.

GÁBOR HUSHEGYI (*1959) je kritik súčasného výtvarného umenia. Absolvoval odbor filozofia – estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1985). V rokoch 1987 až 1990 sa venoval novej koncepcii školskej estetickej výchovy v Kabinete estetickej výchovy Osvetového ústavu, v rokoch 1990 – 1994 bol odborným asistentom na Pedagogickej fakulte v Nitre a v rokoch 1994 – 2005 na Katedre maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Kurátorskú činnosť vykonával v Kunsthalle/Műcsarnok Budapešť (1998/99) a v Slovenskom národnom múzeu (2005 – 2013), v kultúrnej diplomacii pôsobil ako riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti (2013 – 2017). V súčasnosti pôsobí ako koordinátor strategických činností Fondu na podporu umenia. Je členom Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA a slovenského komitétu ICOM. V roku 2011 získal Cenu Lajosa Németha za výtvarnú kritiku (Budapešť).

VÍT HAVRÁNEK (*1971) je teoretik a organizátor. Absolvoval odbor dejiny umenia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, v roku 2006 získal doktorát (dizertačná práca s názvom Autentické struktury. Osobnosti a struktury interpretace v československém umění 1949-2004). Pracoval ako kurátor Zbierky moderného a súčasného umenia Národní galerie v Prahe (1996 – 1998), v Galerii hlavního města Prahy (1998 – 2002). Od roku 2002 je riaditeľom iniciatívy pre súčasné umenie tranzit.cz, ktorú spoluzaložil. Prednáša súčasné umenie na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe. Je spoluzakladateľom skupiny pas (produkce aktivit současnosti; spolu s Tomášom Vaňekom a Jiřím Skálom). Zaslúžil sa o nové prijatie tvorby Jiřího Kovandu, Júliusa Kollera alebo Stana Filka.
Bol kurátorom a spolu-kurátorom mnohých medzinárodných výstav. Je editorom vydavateľstva jrp | ringier art publisher, Zürich (tranzit series: Atlas to Transformation, Jiří Skála, Kateřina Šedá, Jan Mančuška, Jiří Kovanda atď.). Žije a pracuje v Prahe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *