Artalk.cz

TZ: Michal Motyčka, Jana Šindelová

Michal Motyčka, Jana Šindelová / Hranol / Galerie Věž / Frýdek-Místek / 12. 7. 2020 – 31. 10. 2020

Svatojánská věž ve Frýdku-Místku je živou kulturní součástí města a současného uměleckého dění v něm. Charakteristické rysy stavby jsou jednoduchost, strohost a výška. Důraz je kladen na vertikální osu a průhledy, člověk si uvědomuje rozměry vlastního těla v omezeném prostoru, prožívá výšku stavby – jak shora, tak zdola – strukturu schodiště, dělení stěn, stropu a oken. Vnímáme fakta: věž je vysoká 72 metrů a do krovu vede 211 schodů. Tektonika stěn a stropu vytváří fragmentární estetické obsahy. Galerie současného umění v prvních třech podlažích věže slouží jako místo
k setkávání.

Instalace zrcadlového hranolu širokého metr na metr umístěného v úzké věži představuje nejen přechod minimalistické koncepce sochařství-architektura, jejíž forma nelimituje objem, ale sjednocuje a vizuálně rozšiřuje daný prostor ve všech směrech. Vložený tvar zachycuje svým povrchem místo děje, nabízí divákovi přímou zkušenost prožívání celé prostorové situace a světelných proměn daného prostředí. Příběh věže se odvíjí jako román uzavřený ve vlastním čase, kde se střídají prvky realismu, naturalismu a romantismu, spojené imanentní proporcí zevnitř. Povrch zrcadla vnímáme jako vizuální jednotku tvořící bezprostřední významový vztah mezi návštěvníkem a místem, které je uzavřené a odtržené od všedního života.

Hranol ve věži – věž ve věži – se odehrává jako proces, může být efemérní formou zobrazení evokující biblickou věž ze slonoviny, chráněné místo pro snění, časovou kontinuitu i vědomí souvislostí – minuty, hodiny, dny, staletí – mnohočetnou realitu, vnímání a prožívání skutečnosti (James Joyce Odysseus, celý román se odehraje 16. července roku 1904 v Dublinu během čtyřiadvaceti hodin).

Soustředíme se jen na to podstatné, slovy Miroslava Petříčka: „Vnějšek není vně, nýbrž je uvnitř.“

Michal Motyčka se narodil 18. března 1974 v Praze, je umělec a architekt. Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze (1992–2001), ateliér Sklo v architektuře prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze (1995–2000), studijní stáž na Škole architektury prof. Emila Přikryla na AVU v Praze (1999) a studijní stáž na oboru skla na Rhode Island School of Design v Providence v USA (1999–2000) Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Vystavoval mimo jiné v mezinárodně respektovaných muzeích v Corning Museum of Glass, v dánském Ebeltoftu a Aarhusu a v belgickém Lommelu. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

Společné realizace ve veřejném prostoru: 2000–2009 terasa a skleněná lávka, Museum Kampa, Sovovy mlýny, Praha • 2005 parkan, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích • 2008 Vertikály, Palladium, Praha • 2009 Zrcadlící křídla na vodní hladině, vodní zámek Fraeylemaborg • 2014 Sloup s odraznou plochou, piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl • 2015 Menza a Světelný kříž, dokončení světelné sakrální instalace v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže, Litomyšl • 2016 Výtvarná intervence, Klášter benediktinek na Bílé Hoře, Praha • 2018 Václav Cigler, Michal Motyčka: JSME 100, výtvarná intervence ve veřejném prostoru v Litomyšli • 2018 Václav Cigler, Michal Motyčka: Otevřený hrob, výtvarná intervence v kryptě piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli • 2019 Václav Cigler a Michal Motyčka: Světlem, Arcidiecézní Muzeum Olomouc • Václav Cigler a Michal Motyčka: Zvnějšnění, Obrazárna Arcibiskupský zámek a Květná zahrada v Kroměříži • Václav Cigler, Michal Motyčka: Břit, 2019, Zlatá stoka, Třeboň.

Jana Šindelová se narodila 23. 7. 1970 ve Šternberku, je vizuální umělkyně, teoretička umění a kurátorka. Studovala výtvarnou výchovu na PdF a Teorii a dějiny umění na FF UP v Olomouci, absolvovala AVU v Praze (Jiří Lindovský, Milan Knížák) a Internationale Sommerakademii v Salzburku u Kiki Smith. Zabývá se kresbou, grafikou a site specific. Od roku 1992 vystavuje na výstavách v České republice i v zahraničí, její práce jsou zastoupeny ve sbírce National Gallery of Art ve Washingtonu, D. C.; Galerie Klatovy / Klenová, v soukromých sbírkách v České republice a v zahraničí. Od roku 2002 spolupracuje s Václavem Ciglerem a s Michalem Motyčkou, společně připravili přes 100 projektů a výstav, a vydali 9 publikací. Je spoluautorkou monografie Václav Cigler: prostory/projekty (2009) a dalších publikací, např. Steven Henry Madoff. Václav Cigler Light and Space in the Garden of Reason (2010), Cigler, Motyčka AKČYTOM RELGIC (2016), Václav Cigler, Michal Motyčka, Jsme 100/We are 100, Otevřený hrob/The open Tomb, Událost místa/Spatial occasion (2018), Václav Cigler Kresby/Drawings (2019), Václav Cigler, Michal Motyčka: Světelné pole/Light Field (2019).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *