Artalk.cz

TS: Projekt Dovybavenie depozitárov Turčianskej galérie v Martine

Projekt Dovybavenie depozitárov Turčianskej galérie v Martine

V minulom roku sa Turčianskej galérii, ktorá vo svojom zbierkovom fonde uchováva a spravuje bohaté kultúrne dedičstvo, podarilo zrealizovať projekt na vybavenie depozitárov. Projekt montáže moderného závesného systému umožnil efektívnejšie priestorové uloženie a jednoduchšiu manipuláciu s dielami a tým aj ich  lepšiu ochranu pred možným znehodnotením. V tohtoročnom projekte sa Turčianska galéria zamerala na vybavenie depozitárov ďalšími dôležitými zariadeniami, ktoré jej umožnia zabezpečiť okrem bezpečného uloženia aj inú formu ochrany a to optimálne klimatické podmienky a ochranu zbierkových predmetov pred napadnutím plesňami a mikroorganizmami. Vďaka projektu Dovybavenie depozitárov, ktorý finančne podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia,  ktorý je hlavným partnerom projektu  a Žilinský samosprávny kraj sa Turčianskej galérii podarilo zakúpiť spolu deväť kusov germicídnych žiaričov. Z toho je osem žiaričov trvale namontovaných v depozitároch a jeden mobilný, ktorý môže byť v prípade potreby používaný aj v iných miestnostiach galérie. Germicídne žiariče slúžia na dezinfekciu priestorov, eliminujú riziko poškodenia diel mikroorganizmami a plesňami a tým pomáhajú predchádzať zbytočným a finančne náročným reštaurátorským zásahom. Ďalšou dôležitou súčasťou vybavenia depozitárov zbierkových predmetov, ktorú sa galérii vďaka tomuto projektu podarilo zakúpiť, sú dva výkonné zvlhčovače vzduchu, slúžiace k zabezpečeniu a udržaniu optimálnych klimatických podmienok. Na bezpečné uloženie archívnych materiálov a drobnej plastiky zakúpila galéria tri špeciálne kovové skrine.

Turčianska galéria plánuje aj v budúcnosti pokračovať v nastúpenom trende a naďalej pokračovať v modernizácii a skvalitňovaní vybavenia nielen v depozitároch, ale aj v ostatných výstavných priestoroch.

Eva Mužilová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *