Artalk.cz

TOP svět 22.–28. 6. 2020

Kurátorský tým Guggenheimova muzea v NY požaduje antirasistickou reformu – Stockholm vrátí Vratislavi ukradený obraz – Kontroverzní pomník Theodora Roosevelta umístěný před Přírodovědným muzeem v NY by měl být odstraněn

1/ Odborný personál Guggenheimova muzea v NY požaduje antirasistickou reformu instituce

Interiér Guggenheimova muzea v NY, 2018, zdroj: wikimedia commons, VillageHero

Kurátorský tým Guggenheimova muzea v New Yorku zaslal vedení instituce otevřený dopis, v němž usiluje o zavedení okamžitých antirasistických reforem. Dopis datovaný 22. června byl ihned komentován v deníku The New York Times a celý zveřejněn následující den na serveru Artnet. Dokument je podepsán anonymně celým týmem kurátorského oddělení vyjma šéfkurátorky Nancy Spector. Jak je uvedeno v dopise, anonymita představuje pro celý tým způsob, jak se vyhnout strachu před odplatou nebo zastrašování. V dokumentu se dále uvádí, že se původně mělo jednat o interní kurátorskou diskusi, avšak nakonec kvůli závažnosti situace padlo rozhodnutí obrátit se na vedení tímto způsobem. Podle autorů či autorek dopisu se Guggenheimovo muzeum aktuálně neumí vyrovnat se svou historií a stále se jedná o instituci „bílého privilegovaného muže“, místo toho, aby prošla sebereflexí a stala se antirasistickou a inkluzivní. V dokumentu, k němuž je přiřazen výtah z proběhlé interní diskuse, je po muzeu požadováno zejména: 1/ Reforma kurátorského oddělení, zajištění spravedlnosti a transparentnosti, konec zvýhodňování, umlčování a pomstychtivosti. 2/ Nezávislé prověření situace kolem výstavy Jeana-Michela Basquiata s názvem Basquiat’s “Defacement”: The Untold Story, kterou v minulém roce kurátorovala Chaédria LaBouvier. (Právě ona následně nařkla Guggenheimovo muzeum za nerovný přístup a celou spolupráci označila za „nejrasističtější profesní zkušenost ve svém životě“ – ke kauze LaBouvier vs. GM viz zde.) 3/ Prověření personální politiky muzea. Na kurátorské pozice jsou prozatím totiž dosazováni v převážné většině lidé bílé pleti. Tým požaduje záruku, že bude dána rovná šance tzv. BIPOC (Black, Ingenious, People of Color) kurátorům či kurátorkám hned, jak to bude možné. 4/ Revize výkladu dosavadní historie muzea a sběratelských aktivit. Diverzifikace sbírek a výstavních aktivit z perspektivy BIPOC. Šefkurátorka Nancy Spector odmítla dopis jakkoliv komentovat. (více také zde)

2/ Národní muzeum ve Stockholmu vrátí Polsku ukradený obraz připsaný okruhu Lucase Cranacha st.

Lucas Cranach st.  okruh, Oplakávání Krista, kol. 1538, olej na dřevě, Národní muzeum Stockholm, NM 6344, zdroj: web NM Stockholm

Oplakávání Krista datované kolem roku 1538 a přiřazené k okruhu Lucase Cranacha st., jež je nyní v majetku Národního muzea ve Stockholmu, se vrátí do Polska. Na základě nově nalezených informací, které dokazují, že obraz byl ukraden po druhé světové válce, se vedení muzea rozhodlo napravit tuto křivdu a doporučit švédské vládě restituci. Obraz by se měl vrátit do sbírek Národního muzea ve Vratislavi (MNW). Dílo bylo stockholmským muzeem zakoupeno v dobré víře roku 1970 za částku 4 tis. SEK ze sbírky Sigfrida Häggberga. Přesná provenience nebyla tehdy známa, vědělo se pouze, že obraz se dříve nacházel někde v Polsku. Žádné indicie však tehdy nenapovídaly, že by se jednalo o majetek ukradený Slezskému muzeum výtvarných umění ve Vratislavi, předchůdci MNW. Jak nasvědčují nalezené dokumenty, právě odtud byl obraz převezen roku 1945 do Kamence v Horní Lužici. Během sovětské okupace se z tamních depozitářů ztratilo kolem stovky děl, včetně tohoto Oplakávání. Generální ředitelka Národního muzea ve Stockholmu Susanna Pettersson ve svém prohlášení zdůrazňuje, jak důležité je bádání o provenienci uměleckých děl a s tím související náprava křivd. (více zde)

3/ Jezdecký pomník Theodora Roosevelta před newyorským Přírodovědným muzeem by měl být odstraněn

Jezdecký pomník T. Roosevelta před vchodem do Přírodovědného muzea v NY, zdroj: flickr Can Pac Swire

Jezdecký pomník šestadvacátého prezidenta USA, Theodora Roosevelta (funkční období 19011909), jenž byl před Přírodovědným muzeem v New Yorku vztyčen v roce 1940 a jehož autory jsou architekt John Russell Pope a sochař James Earle Fraser, vzbuzuje již několik desetiletí rozpaky. Jedná se o jednu z částí rozsáhlého Rooseveltova memoriálu, kde je bývalý prezident zobrazen v majestátní pozici jako jezdec na koni, zatímco po jeho bocích se nachází alegorické figury domorodých obyvatel – Afričana a Američana, jejichž původní intence byla zdůraznit Rooseveltův kladný vztah ke všem rasám. Socha však dlouhodobě vzbuzovala kontroverze, jelikož může být vyložena i jako reprezentace nadvlády bílého muže, jenž sedí v reprezentativním oděvu vyvýšen na koni, zatímco zbylé figury jsou pod ním a v jednom případě téměř nahé. Z toho důvodu se již od roku 2017 jedná o odstranění této skulptury, jež je součástí širšího a promyšleného ikonografického programu. Definitivní rozhodnutí odstranit kontroverzní dílo, s nímž souhlasí i Rooseveltův pravnuk, padlo minulou neděli z úst starosty New Yorku, Billa de Blasio. Zatím však není znám ani termín odstranění a ani nové umístění památníku. Celou kauzu lze sledovat přímo na stránkách muzea, které připravilo kompletní informační servis, jenž odpovídá na všechny související důležité otázky. Situace se však během týdne zřejmě zkomplikovala kvůli zákonu, který v pátek vydal prezident Trump a jenž má zastavit ikonoklastické útoky na památníky po celé zemi, k nimž došlo v souvislosti s vraždou George Floyda a protesty Black Lives Matter. (více zde)