Artalk.cz

TS: Mikuláš nejestwuje

Ľubomíra Abrahámová, Stanislav Balko, Ladislav Čemický, Čierne diery, Robert Dúbravec, Rudolf Fila, Daniel Fischer, Vincent Hložník, Simona Janišová, Michal Kern, Peter Július Kern, Miroslava Kubáňová, Bohuslav Záboj Kuľhavý, Otis Laubert, Martin Martinček, Ladislav Mednyánszky, Juraj Meliš, Dezider Milly, Svätopluk Mikyta, Ján Mudroch, Ján Pálka, Rudolf Sikora, Koloman Sokol, Ernest Špitz, Olja Triaška Štefanović, Jana Šturdíková, Ján Ťupek, Peter Župník, nemecký maliar z 2. polovice 17. storočia, slovenský maliar z 2. polovice 19. storočia, viedenský maliar z 19. storočia / Mikuláš nejestwuje / Kurátor výstavy: Michal Hvorecký / Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa / 2. 7. – 15. 8. 2020

MIKULÁŠ NEJESTWUJE

Miesto: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Kurátor výstavy: Michal Hvorecký

Vernisáž: 1.7.2020 o 16:30 hod.

Trvanie výstavy: 2.7.- 15.8.2020

Vystavujúci autori: Ľubomíra Abrahámová, Stanislav Balko, Ladislav Čemický, Čierne diery, Robert Dúbravec, Rudolf Fila, Daniel Fischer, Vincent Hložník, Simona Janišová, Michal Kern, Peter Július Kern, Miroslava Kubáňová, Bohuslav Záboj Kuľhavý, Otis Laubert, Martin Martinček, Ladislav Mednyánszky, Juraj Meliš, Dezider Milly, Svätopluk Mikyta, Ján Mudroch, Ján Pálka, Rudolf Sikora, Koloman Sokol, Ernest Špitz, Olja Triaška Štefanović, Jana Šturdíková, Ján Ťupek, Peter Župník, nemecký maliar z 2. polovice 17. storočia, slovenský maliar z 2. polovice 19. storočia, viedenský maliar z 19. storočia

Spolupráca: Múzeum Janka Kráľa, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Tranoscius, Fond na podporu umenia

Vo svojom prvom kurátorskom projekte sa spisovateľ Michal Hvorecký zameral na Liptovský Mikuláš ako exemplárne stredoeurópske mesto. Preskúmal jeho dejiny a príbehy ako aj zabudnuté postavy z multikultúrnej histórie liptovského centra. Mesto aj región chápe ako kľúčové priestory identity, kde sa križovali viaceré jazyky a kultúry, a kde sa formovala idea moderného Slovenska. Preskúmal depozitár Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa, vybral viaceré nikdy nevystavené diela zo zbierky a doplnil ich o tvorbu umelcov so vzťahom k miestu a téme. Inšpirovaný svojou celoživotnou fascináciou rozprávačstvom si ako základ svojej koncepcie zvolil mikulášske texty a príbehy. Vychádzal z miestnych dejín evanjelickej kníhtlače, ako aj z osudov rodáka Samuela Fischera, ktorý v nemčine vydával Thomasa Manna či Hermanna Hesseho. Výstavu jej autor vníma ako poctu mestu, jeho obyvateľom aj samotnej galérii a lokálnym inštitúciám. V Liptovskom Mikuláši spolupracoval s Múzeom Janka Kráľa, Tranosciom a Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva.

Michal Hvorecký (*1976) vyštudoval estetiku na UKF v Nitre. Píše poviedky, romány a publicistiku. Jeho knihy vyšli v prekladoch do mnohých jazykov. Pracuje v Goetheho inštitúte. Venuje sa aj tvorbe pre deti (Bratislava – čarovná metropola, Maliar a chlapec). Prekladá z nemeckého jazyka (Robert Walser, Martin Pollack, Timut Vermes, Dea Loher). Žije s rodinou v Bratislave.