Artalk.cz

TS: Priviati vol.I

Ján Triaška, Olja Triaška Stefanović, Vlad Yurashko, Vika Shumskaya, Vladimír Ganaj / Priviati vol.I / kurátor: Adam Macko / EQO (priestor interaktívnej kultúry), Spišský Hrhov /2. 7. – 21. 8. 2020

PRIVIATI vol. I

Ján Triaška – Olja Triaška Stefanović – Vlad Yurashko – Vika Shumskaya – Vladimír Ganaj

2/7 – 21/8/2020

EQO (priestor interaktívnej kultúry), Spišský Hrhov

vernisáž: 2/7/20 (štvrtok) o 18:00

kurátor: Adam Macko

Pilotný výstavný a teoretický projekt zameraný na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia autorov minoritného pôvodu, ktorí žijú a tvoria na Slovensku. Kolektívna výstava pracuje s ideou dialógu skupín minorít, ktoré majú rozličné kultúrne kódy. Cieľom je narušiť častý diskurz vo verejnom priestore, ktorý sa v problematike menšín používa, a síce, že ide o akúsi jednoliatu skupinu, ktorú odlišuje len jazyk. Projekt Priviati naopak akcentuje heterogenitu – rozličné prejavy a potreby skupín. Autori sú profesionálni vizuálni umelci, netvoria utilitárne vo vzťahu k svojmu pôvodu, ale uplatňujú individuálnu citlivosť pre redefiníciu sémantických a identifikačných špecifík kultúry.

Tematická orientácia výstavy reflektuje problematiku videnia (gaze), aktualizovaná pre fyzickú viditeľnosť, ktorou majoritné obyvateľstvo často komentuje svoj vzťah k národnostným menšinám. Globalizovaný naratív spoločenského appereance unifikoval vzhľadové kódy (pôvodne ako nástroje sociálnej a triednej identifikácie), čím podmienil subkultúrnu estetiku sa manifestovať. Je symptomatické, že najpoužívanejším argumentom proti prezentácií minorít (nie len na etnickom, ale aj sexuálnom, ideologickom a i.) je požiadavka neviditeľnosti. Skrze telo sa zbavujeme sebakolonizácie, naratívov nacionalizmu, šovinizmu a požiadaviek ahistoricity a homogénnosti.

Segment umenia autorov rusínskeho pôvodu sa prezentuje ako utopický potenciál akceptácie s plnou autonómiou, čím naznačuje emancipačný charakter a sebauvedomenie výtvarníkov. Segment umelcov srbského a ukrajinského pôvodu analyzuje stav nových menšín – mieru ich integrácie a asimilácie cez pochopenie dôvodu migrácie.

V primárnej fáze je výstava dialógom dvoch typov minorít, v sekundárnom dialógom smerom navonok k divákom. Táto komunikácia má ambíciu vyvolať inklúziu, zmierňovanie narastajúceho napätia a ako referenčný rámec stimul pre pasívnu časť daných menšín. Realizácia v periférnom regióne profesionálnou formou má psychologický efekt proti etnizácii vylúčeniu, zároveň scitlivovanie k novým reprezentantom minorít, pochopenie ich významu pre spoločnosť a kultúru, ktorý momentálne v danom regióne nie je dostatočne reflektovaný.

Súčasťou projektu je teoretické sprievodné podujatie – kolokvium, ktoré sa uskutoční v spolupráci s Galériou umelcov Spiša v ich priestoroch v septembri tohto roku. Podporí ideový rozmer výstavy a pomôže k teoretickej inštitucionalizácií.

Výstava predstaví súčasné prejavy maľby, fotografie, grafiky. Bude otvorená vernisážou v priestore EQO vo štvrtok 2. júla 2020 o 18.hod.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *