Artalk.cz

TZ: Jiří Matějů

Jiří Matějů / Coincidence / kurátorka: Monika Čejková / Galerie Kvalitář / Praha / 17. 6. – 28. 8. 2020

Samostatná výstava malíře Jiřího Matějů COINCIDENCE představuje nové práce odkazující na pojem synchronicita, kterým autor navazuje na pevný základ vlastní tvorby definované intelektuálním přesahem do humanitních a dalších věd. V galerii autor představí obrazy a objekty, z nichž některé během výstavy projdou procesuální proměnou v čase. 

Výstava s názvem Coincidence představuje nové práce, v nichž autor odkazuje na pojem synchronicita psychoanalytika Carla G. Junga. Výběr tohoto motivu – synchronicity, poukazuje na dlouhodobý zájem Matějů o filosofii a psychologii, pro něž nepřetržitě hledá vizuální metafory. Harmonie barev a volba formy a již v minulosti používané nekonečné sítě čar, nahrazené kolem roku 2013 bezbřehým prostorem muchlanin, odrážejí jeho pozornost pro matematiku, geometrii, dále pak astronomii nebo kvantovou fyziku. Některé své poznatky z vědeckých disciplín tak autor v různé míře přenáší do oblasti umění vizuálně, symbolicky i metaforicky. Výstava rovněž balancuje nad lineárním pojetím času, v průběhu jejího trvání bude autor doplňovat objekty a pokračovat na konkrétních obrazech. Jde o pokus nenuceně připomenout jednotlivé fáze obrazů, které lze při práci považovat za definitivní, ale divákovi zůstávají obyčejně skryté.

Jiří Matějů nastoupil na českou uměleckou scénu v devadesátých letech jako absolvent pražské Akademie výtvarného umění. Od počátku své tvorby má v lokálním uměleckém kontextu své specifické postavení a to z hlediska přístupu k médiu malířství, technice i výběru motivů. Více jak dvě dekády se Jiří Matějů přátelí s filosofem Miroslavem Petříčkem, který se dlouhodobě vyjadřuje k jeho dílům – proto byl i pro tuto výstavu přizván k rozhovoru.

“Obrazy Jiřího Matějů nic neskrývají ani nepředstavují něco jiného, než co jsou, a přesto je v nich cosi ze záhadnosti. Jsou jednoduše složité. Jeho obrazy ukazují: není žádný protiklad mezi vizualitou a racionalitou, jedno je v druhém, „Vidím, tedy myslím“. Jsem vtažen do vizuální události, která mne vytrhne ze světa reprezentací a přivede k meditaci. Protože obrazy Jiřího Matějů prezentují přítomnost, se kterou se jinak zcela míjíme,” odpovídá na to, co ho oslovuje v tvorbě Jiřího Matějů, v rozhovoru k výstavě COINCIDENCE pan Prof. Miroslav Petříček.

Rozhovory s Jiřím Matějů a Miroslavem Petříčkem vznikaly při příležitosti zmíněné výstavy. Vztahují se nejen k tvorbě Jiřího Matějů, ale zabývají se rovněž obrazem z pohledu analytického aparátu – obraz i porozumění malbě jako vizualizace kreativních myšlenek přes různé polohy lidské existence až po nekonečně rozsáhlý virtuální svět.

Výstavu budete možné navštívit po dobu letních prázdnin, a to i několikrát po sobě, protože autor bude do maleb v mezidobí dodatečně vstupovat.

Jiří Matějů (*1960 Šternberk) je absolventem malířského ateliéru Bedřicha Dlouhého na pražské Akademii výtvarných umění (1988–1994), kde posléze působil jako odborný asistent, nejprve Bedřicha Dlouhého a následně Miloše Šejna. V roce 2004 získává roční stipendium v prestižní Pollock-Krasner Foundation v New Yorku. Dílo Jiřího Matějů bylo představeno na mnoha kolektivních i samostatných výstavách, například na samostatné výstavě v Galerii Atrium (Iluze náhody, 2019), v Letohrádku královny Anny (Invisible Presence, 2018), v Hauch Gallery (Utopie, 2015), v Galerii hlavního města Prahy (Mezi mnou a Tebou na Staroměstské radnici, 2011), v Moravské galerii v Brně (Hra očí, 2002; Prostor pro jedno dílo, 2001; POUR FÈLICITER, 2005). Jeho práce byly prezentovány v rámci skupinových výstav v galerii Kvalitář (SPACE / art, design, architecture and science, 2020), v Galerii hlavního města Prahy (Prostor pro intuici, 2007; Fundamenty & Sedimenty / Vzpoura hraček, 2011), ve Špálově galerii (Horká linka, 2010), v Domě umění města Brna (The Collectors: Re-Edit, 2007, Česká malba generace 90. let, 2011), na Novém zlínském saloně (2005 a 2008) atd. Jiří Matějů patří k autorům, s nimiž galerie Kvalitář v roce 2020 navázala dlouhodobou spolupráci. V současné době autor žije a pracuje střídavě v Praze a nedaleko Plzně ve svém mimopražském ateliéru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *