Artalk.cz

TZ: Nová expozice Vladimíra Preclíka v Galerii moderního umění v Hradci Králové

Nová expozice Vladimíra Preclíka v Galerii moderního umění v Hradci Králové / Hradec Králové / 18. 6. 2020

Po delší době se do královéhradecké galerie vrací kolekce plastik, reliéfů, obrazů, objektů a serigrafií Vladimíra Preclíka, kterou sám autor věnoval v roce 2008 Královéhradeckému kraji. Nová výstava ponese název po jednom z autorových děl Nekousavě kousati – Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji a bude k vidění od 25. června 2020 v prvním patře Galerie moderního umění v Hradci Králové v prostorách Galerie Vladimíra Preclíka.

Celou kolekci autor koncipoval jako retrospektivní přehlídku své tvorby od barokního zlaceného rámu a raných portrétů české avantgardy až po divácky atraktivní a radikálně barevná díla z posledních let, která společně tvoří pestrý kaleidoskop světa tohoto jedinečného sochaře s kořeny v královéhradeckém regionu. Kromě toho je soubor doplněn o portréty Vladimíra Preclíka od jeho přátel. V letech 2008–2016 kolekce zdobila prostory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v místě, kde se dnes nachází podatelna, a část jeho děl je stále součástí vnitřního dvora. Na původním místě je dosud instalován panel s kresebnými studiemi a tři monumentální objekty (Alespoň kousek chrámu I-II a Model pomníku druhého odboje).

Sochař, spisovatel a pedagog Vladimír Preclík (1929–2008) se narodil v Hradci Králové v době, kdy jeho otec Alois zakládal rodinnou firmu na výrobu loutek a marionet. Fantazijní svět loutek, vůně dřeva a klihu očividně podpořily Preclíkovo rozhodnutí nastoupit v roce 1943 do učení v řemesle řezbářském a pozlacovačském v Hradci Králové. Další jeho cesta za vzděláním vedla v roce 1946 na Státní průmyslovou školu sochařskou a kamenickou do Hořic a v roce 1950 na pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do sochařského ateliéru Josefa Wagnera. Je autorem cyklu Česká avantgarda, jenž představuje sochařské portréty osobností předválečné kultury s využitím kubistického tvarosloví, a jedním z iniciátorů sochařského sympozia v Hořicích. Pro studia budoucích tvůrců spoluzaložil na Vysokém učení technickém v Brně samostatnou Fakultu výtvarného umění. Svou energii věnoval také literární tvorbě, vydal deset knižních titulů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *