Artalk.cz

TZ: Program Galerie Klatovy / Klenová červenec 2020

Program Galerie Klatovy / Klenová červenec 2020 / 10. 6. 2020

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava

Do 19. 7. 2020
Otis Laubert / Systém i hra
Otis Laubert je jedním z nejoriginálnějších slovenských umělců současnosti.  Základem jeho práce je sbírání všeho, co může pro své koláže, asambláže, objekty či instalace použít.  Postupně dospěl k mnoha okruhům, v nichž se projevil smysl pro krásu všednosti, pro vytvoření nové skutečnosti z nasbíraných fragmentů, dokládajících charakter místa i času. K nejzákladnějším patří Sbírky, které se rozvíjejí již od šedesátých let a řadí se do podskupin podle druhu užitých prvků. Jiný soubor představují Interpretace, v nichž umělec vychází například z reklamních fotografií nebo reprodukcí obrazů, které dotváří dalšími „sbírkovými“ předměty.  Křehký půvab mají koláže ze souboru Pikasovo modré a růžové období, ve kterém se projevuje Laubertův cit pro rytmus prvků, pro jejich nezvyklé propojení a pro „básnické“ vyjádření.
kurátor výstavy: Jiří Machalický

24. 7. 2020 od 18 hodin, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
vernisáž výstavy Ondřej Basjuk / Arsen
Ondřej Basjuk (nar. 1983 v Domažlicích) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (2006–2012) v ateliéru Grafika II u prof. Vladimíra Kokolii. Ve své tvorbě pracuje převážně s médiem malby a jejími přesahy do instalací nebo objektů, často připravovaných pro konkrétní místo. Je ovlivněn východními kulturami a filozofií buddhismu, přes něž jakoby cyklicky reflektuje současnou společenskou situaci a děje v ní. Pracuje s podvědomím diváka a podprahově nebo i přímo apeluje na jeho kritický postoj k minulosti a současnosti. Právě v Klatovech bude poprvé představen větší výběr jeho prací, který bude mapovat sice krátkou, ale o to intenzivnější výtvarnou činnost. A proč se výstava jmenuje po toxickém polokovu, prvku arsen? Například proto, že je to sice jed, ale může být zároveň i léčivem. A tato premisa může vybízet diváka k pohledu na Basjukovo dílo.
Kurátor výstavy: Michal Lazorčík

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Do 26. 7. 2020
Společné cesty 8.
Město Klatovy ve spolupráci s Galerií Klatovy / Klenová, p. o. připravilo již osmou společnou výstavu děl výtvarných umělců klatovského regionu a Pošumaví. Byť se letošní ročník musel oproti předchozím obejít bez účasti bavorských umělců, společenství profesionálů a amatérů, akademiků i autodidaktů pod klenbou klatovského kostela sv. Vavřince svědčí o síle umění spojovat žánry, přístupy, média a vypovídat o současném světě a člověku.
„Napijme se tedy na umění. Je to jedna z mála věcí, na které se dá dneska ještě s trochou jistoty pít. Krajiny nestřílejí. Na zdraví!“ /Erich Maria Remarque, Nebe nezná vyvolených.“/
Alena Anderlová, Vladimír Arnošt, Ondřej Basjuk, Miloslav Čelakovský, Eva Červená, Gustav Fifka, Tomáš Hauser, Zdeňka Hranáčová, Martin Kaiser, Zuzana Kantová, Petr Krátký, Jaroslav Macek, Martin Mrkva, Jaroslava Papežová, Václav Sika, Ladislav Sýkora, Šimon Sýkora, Miroslav Šisler, Petr Štěpánek, Jarmila Štěpánková.

31. 7. 2020 od 18 hodin, kostel sv. Vavřince v Klatovech
vernisáž výstavy Jakub Špaňhel / IN GREMIO MATRIS…
Jakub Špaňhel (1976) je malíř, jenž si svůj věhlas nevydobýval, ale jako by jej spolu s talentem dostal do vínku. Naplňuje jej již od druhé poloviny 90. let, kdy studoval na pražské Akademii. Doslova oslnil svojí diplomovou prací, přinášející velkoformátové chrámové interiéry, velkorysou téměř monochromní expresivní gestickou malbu s lesky chrámové zlaté. Druhý výtvarný přístup tohoto autora představuje malba válečky, přinášející opakování mikro témat, převedených do jednoduchých motivů či znaků. Pro klatovský kostel vzniká výstavní projekt, nazvaný podle nápisu na obraze Panny Marie Klatovské In gremio matris. Jakub Špaňhel klatovské téma a příběh zázraku reflektuje oběma svými malířskými přístupy na velkoformátových malbách, monumentalitou odpovídajících prostoru barokního kostela. Součástí výstavy je doprovodný program vztahující se ke klatovskému zázračnému obrazu.
Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová

Galerie Klenová

Zámek Klenová

Do 23. 8. 2020
Pod povrchem / Umění 70. a 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
Ve svobodných šedesátých letech se podobně jako v celém světě dařilo současnému umění v socialistickém Československu. Nastal však zlom po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a mnozí umělci pak již nemohli vystavovat, zejména když veřejně projevovali názory spojené s předešlým obdobím. A tak jsou sedmdesátá a osmdesátá léta označována jako doba „temna“, kdy nebylo možné se sdružovat ve skupiny, vystavovat v oficiálních galeriích a mnozí nesměli svá díla ani prodávat. Přes všechny překážky však skuteční umělci pokračovali dál a úroveň jejich tvorby se nijak nesnižovala. Naopak někteří dosáhli nových vrcholů a ztížené podmínky ještě přispěly k originalitě jejich projevu. K nim se řadí Stanislav Kolíbal, Hugo Demartini, Jiří Kolář, Ladislav Novák, Běla Kolářová, Bohumír Matal, Milan Grygar, Zdeněk Sýkora, Aleš Veselý, Radek Kratina, Dalibor Chatrný a další z těch, kteří se prosadili již dříve. Jiní odešli v různých obdobích do ciziny, kde se přirozeně vřadili do mezinárodního vývoje. K nim patří Vladimír Škoda, Jiří Kolář, Jan Kotík, Běla Kolářová, Tomáš Rajlich a mnozí další. V osmdesátých letech pak nastoupila nová generace představovaná například volným seskupením 12, 15, pozdě, ale přece, k němuž se řadí Václav Bláha, Jiří Sopko, Ivan Ouhel, Michael Rittstein, Ivan Kafka a další. V závěru osmdesátých let pak přišli ještě mladší umělci jako Margita Titlová Ylovsky, Vladimír Merta….Z dnešního pohledu se tedy ukazuje, že období tzv. normalizace bylo umělecky až překvapivě plodné a že se výrazné osobnosti dokázaly vypořádat s nepřízní politické a společenské situace.  Ve sbírkách Galerie Klatovy Klenová jsou zmínění autoři dobře zastoupeni, jejich díla byla zčásti zakoupena již koncem osmdesátých let a po skončení komunistického režimu se postupně zaplňovaly dříve vzniklé mezery.
kurátor výstavy: Jiří Machalický

Purkrabství hradu Klenová

11. 7. 2020, 16:00, dernisáž výstavy
Ivan Rupeš / Nedokončené příběhy
Výstava s názvem Nedokončené příběhy (2012–2019) je první ucelenou prezentací Ivana Rupeše (1963) – a to nejen v Čechách. Autor představí černobílé fotografie ze svých soukromých či pracovních cest po Kanadě. Některé záběry jsou záznamem objevných procházek po Torontu, kde řadu let žije. Autorovy snímky  mají nejblíže k subjektivnímu dokumentu či  městské krajině.
kurátorka výstavy: Jolana Havelková

18. 7. 2020 od 15 hodin, Purkrabství hradu Klenová
vernisáž výstavy Míla Preslová / Zahrada snů
Výstava Míly Preslové Zahrada snů představuje autorčiny práce z rozmezí několika let. Jde především o dosud neprezentované koláže a přímo pro prostor purkrabství hradu Klenová připravené fotografie a rostlinné objekty ve spolupráci s Janem Miltem a  Marií  Fišerovou. Míla  Preslová reflektuje křehké momenty svého života nejrůznějšími jinotaji a symbolickými výpověďmi. Zahradu snů lze vnímat jako touhu po takovém místě se všemi podobnostmi – můžeme ji chápat jako metaforu původního ideálního světa, kde člověk žil v harmonii a lásce, ale kde ho může čekat také dřina, pot a trápení.
kurátorka výstavy: Jolana Havelková

Sýpka Klenová 

Do 16. 8. 2020
LandArt / Prorůstání – od země k zemi 
Výstava prezentuje soubor fotografií, které dokumentují tříletý projekt s názvem Prorůstání – od země k zemi, na kterém spolupracovala Galerie Klatovy / Klenová, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a města Schönsee (DE) a Vilseck (DE). Prezentovány zde fotograficky budou umělecké realizace studentů ateliéru Socha a prostor prof. Jiřího Beránka a dalších přizvaných výtvarníků z České republiky a z Německa. Část objektů vyobrazených na fotografiích lze nalézt přímo na Klenové, další se nachází v Bügellohe a ve Vilsecku.  Tato akce je podpořena programem Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.
kurátor výstavy: Jan Van Woensel

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *