Artalk.cz

TS: Ekológie krajín duchov

Maria Thereza Alves, Petra Feriancová, Oto Hudec, Gerard Ortín, Hanna Rullmann & Faiza Ahmad Khan, Petr Štembera / Ekológie krajín duchov / kurátorka: Borbála Soós / tranzit.sk / Bratislava / 11. 6. – 31. 7. 2020

Ekológie krajín duchov

Svet je les, les je svet

Otvorenie výstavy: 11. 6. 2020, 16.00 – 20.00
Trvanie výstavy: 11. 6. – 31. 7. 2020

tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava. Otvorené utorok – piatok, 14.00 – 18.00

participujúci umelci Maria Thereza Alves, Petra Feriancová, Oto Hudec, Gerard Ortín,
Hanna Rullmann & Faiza Ahmad Khan, Petr Štembera

kurátorka Borbála Soós

Výstava vznikala v podmienkach globálneho stavu núdze, rozvíjajúcej sa ekologickej krízy a násilných procesov agresívneho odlesňovania, ktoré sú dedičstvom imperiálnych metód územnej kontroly. Masívne pretváranie krajiny, spolu s posúvaním hranice toho, aké typy zelených púští sme ochotní akceptovať ako lesy, sú symptómom epochy Antropocénu. Výstava sa chce pokúsiť vykúzliť duchov vyhynutých a takmer vyhynutých druhov, lesov, vnemov.

Príroda a prírodný sú kultúrne konštruované termíny, ktoré nesú mnohé historické a sociálne konotácie a protirečenia. Boli použité ako nástroje vylúčenia a útlaku, práve voči nim a skrz ne boli definované niektoré skupiny ľudí. Podobne aj koncept Divokosti je produktom koloniálnej imaginácie, ktorá vylúčila Druhého a Druhé miesta ako niečo vonkajšie voči systému. Protiklad lesa a mesta, rovnako ako protiklad divokosti a kontroly sú dlho pretrvávajúcimi paradigmami, ktoré oddeľujú tieto systémy a umožňujú vyťažovanie cenných zdrojov.

Myšlienky „navracania divokosti“ (rewilding) a renaturalizácie (renaturing) v tejto výstave figurujú ako návrhy s premenlivými cieľmi a záujmami. Na jednej strane predstavuje „navracanie divokosti“ vizionársku stratégiu manažmentu ekosystému, ktorá zahŕňa znovu-zavedenie určitých kľúčových druhov do prostredí ochudobnených na biodiverzite (vplyvom ľudskej činnosti). Je to spôsob, ako naštartovať procesy, ktoré znovu povedú k vzácnym ekológiám viacdruhových previazaností. Bez toho, že by sme nutne museli romantizovať minulosť, „navracanie divokosti“ môže potenciálne vytvoriť rozmanité, dynamické a odolné ekológie. „Navracanie divokosti“ môžeme tiež chápať v rozšírenom sociálnom, politickom a aktivistickom zmysle, ktorý dokáže dostať naspäť do hry vymazané hlasy, vrátane hlasov podrobených a utláčaných, autochtónnych a endemických, ľudských a neľudských. Miesto, „kde žijú divočiny“, predstavuje anti-hegemóniu, kde neporiadok a neposlušnosť narúšajú jasné naratívy a kde môžu vzniknúť nové druhy štruktúr.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: Gerard Ortín Castellví

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *