Artalk.cz

TZ: Program Galerie Klatovy / Klenová červen 2020

Program Galerie Klatovy / Klenová červen 2020 / Klatovy, Klenová / 25. 5. 2020

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výstava
Do 19. 7. 2020
Otis Laubert / Systém i hra

Otis Laubert je jedním z nejoriginálnějších slovenských umělců současnosti.  Základem jeho práce je sbírání všeho, co může pro své koláže, asambláže, objekty či instalace použít.  Postupně dospěl k mnoha okruhům, v nichž se projevil smysl pro krásu všednosti, pro vytvoření nové skutečnosti z nasbíraných fragmentů, dokládajících charakter místa i času. K nejzákladnějším patří Sbírky, které se rozvíjejí již od šedesátých let a řadí se do podskupin podle druhu užitých prvků. Jiný soubor představují Interpretace, v nichž umělec vychází například z reklamních fotografií nebo reprodukcí obrazů, které dotváří dalšími „sbírkovými“ předměty.  Křehký půvab mají koláže ze souboru Pikasovo modré a růžové období, ve kterém se projevuje Laubertův cit pro rytmus prvků, pro jejich nezvyklé propojení a pro „básnické“ vyjádření.
Důležitou řadu tvoří koláže či asambláže s užitím textilu s jednoduchým opakujícím se vzorem, který Laubert využil jako strukturu pro umístění trojrozměrných prvků. Vznikl tak rozsáhlý soubor nazvaný Komentáře ke komerčnímu textilu, který však má opět  několik podskupin.  Vzory koberců pak dotvořil buď bižuterií  nebo dalšími předměty, jimiž zvýraznil původní vzor. Metodu interpretace využil i v sérii Fotografií. Na portrétech zakrýval tváře nebo jejich části různými dřevěnými nebo umělohmotnými prvky, takže snímky získaly úplně odlišný význam. Samostatnou kategorii pak tvoří prostorové instalace, jejichž idea byla mnohdy daleko starší než realizace.
Galerie U Bílého jednorožce je svým členitým prostorem pro umělcovu tvorbu takřka ideální. Mohou se tu totiž do jisté míry oddělit a zároveň i provázat jednotlivé okruhy jeho různorodé práce.
kurátor výstavy : Jiří Machalický

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

25. 6. 2020 od 18 hodin, kostel sv. Vavřince v Klatovech
vernisáž výstavy Společné cesty 8.
Již poosmé budou představena díla výtvarníků klatovského regionu. Hlavním pořadatelem výstavy je město Klatovy, galerie podporuje akci po provozní a technické stránce. Výstava potrvá do 26. 7. 2020.

Galerie Klenová

Zámek Klenová

Do 23. 8. 2020
Pod povrchem / Umění 70. a 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová

Ve svobodných šedesátých letech se podobně jako v celém světě dařilo současnému umění v socialistickém Československu. Nastal však zlom po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a mnozí umělci pak již nemohli vystavovat, zejména když veřejně projevovali názory spojené s předešlým obdobím. A tak jsou sedmdesátá a osmdesátá léta označována jako doba „temna“, kdy nebylo možné se sdružovat ve skupiny, vystavovat v oficiálních galeriích a mnozí nesměli svá díla ani prodávat. Přes všechny překážky však skuteční umělci pokračovali dál a úroveň jejich tvorby se nijak nesnižovala. Naopak někteří dosáhli nových vrcholů a ztížené podmínky ještě přispěly k originalitě jejich projevu. K nim se řadí Stanislav Kolíbal, Hugo Demartini, Jiří Kolář, Ladislav Novák, Běla Kolářová, Bohumír Matal, Milan Grygar, Zdeněk Sýkora, Aleš Veselý, Radek Kratina, Dalibor Chatrný a další z těch, kteří se prosadili již dříve. Jiní odešli v různých obdobích do ciziny, kde se přirozeně vřadili do mezinárodního vývoje. K nim patří Vladimír Škoda, Jiří Kolář, Jan Kotík, Běla Kolářová, Tomáš Rajlich a mnozí další. V osmdesátých letech pak nastoupila nová generace představovaná například volným seskupením 12, 15, pozdě, ale přece, k němuž se řadí Václav Bláha, Jiří Sopko, Ivan Ouhel, Michael Rittstein, Ivan Kafka a další. V závěru osmdesátých let pak přišli ještě mladší umělci jako Margita Titlová Ylovsky, Vladimír Merta….Z dnešního pohledu se tedy ukazuje, že období tzv. normalizace bylo umělecky až překvapivě plodné a že se výrazné osobnosti dokázaly vypořádat s nepřízní politické a společenské situace.  Ve sbírkách Galerie Klatovy Klenová jsou zmínění autoři dobře zastoupeni, jejich díla byla zčásti zakoupena již koncem osmdesátých let a po skončení komunistického režimu se postupně zaplňovaly dříve vzniklé mezery.
kurátor výstavy : Jiří Machalický

Purkrabství hradu Klenová

Do 12. 7. 2020
Ivan Rupeš / Nedokončené příběhy
Výstava s názvem Nedokončené příběhy (2012–2019) je první ucelenou prezentací Ivana Rupeše (1963) – a to nejen v Čechách. Autor představí černobílé fotografie ze svých soukromých či pracovních cest po Kanadě. Některé záběry jsou záznamem objevných procházek po Torontu, kde řadu let žije. Autorovy snímky  mají nejblíže k subjektivnímu dokumentu či  městské krajině.
kurátorka výstavy : Jolana Havelková

vernisáž výstavy
LandArt / Prorůstání – od země k zemi
Výstava prezentuje soubor fotografií, které dokumentují tříletý projekt s názvem Prorůstání – od země k zemi, na kterém spolupracovala Galerie Klatovy / Klenová, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara a města Schönsee (DE) a Vilseck (DE). Prezentovány zde fotograficky budou umělecké realizace studentů ateliéru Socha a prostor prof. Jiřího Beránka a dalších přizvaných výtvarníků z České republiky a z Německa. Část objektů vyobrazených na fotografiích lze nalézt přímo na Klenové, další se nachází v Bügellohe a ve Vilsecku.  Tato akce je podpořena programem Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.
kurátor výstavy : Jan Van Woensel
Výstava potrvá do 16. 8. 2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *