Artalk.cz

do 15. 6. / Návrat k normálu není možný – Open call galerie Artwall

Galerie Artwall vypisuje soutěž na umělecký projekt, který bude v období srpen–září 2020 vystaven v galerii Artwall – v prostorách rámů na opěrné zdi Letenských sadů na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše v Praze.

Téma

Výzva se zaměřuje na téma ekologické krize a nese název Návrat k normálu není možný – There Is No Back to Normal.

Pandemie koronaviru přinesla zásadní změny v organizaci naší společnosti. Často slyšíme výzvy, abychom se brzy vrátili k normálu. Způsob života, který naše společnost považuje za normální, je však ve vztahu k naší planetě jednoznačně destruktivní a mohl by vést ke globálnímu kolapsu. Řešení problémů spjatých s pandemií by nás nemělo odvádět od řešení klimatické krize – největší výzvy, které lidstvo čelí. Přestože se znečišťování životního prostředí během pandemie mírně omezilo, dál pokračuje těžba fosilních paliv a množství činností s extrémně negativními dopady na klima. Zatímco se občanské protesty přesunuly do virtuálního prostoru, vláda a fosilní průmysl připravují plány, jak se vyhnout ekologickým závazkům a z nich vyplývajícím omezením a vytěžit ze vzniklé situace co nejvíce kapitálu na úkor lidí a životního prostředí.

Krize způsobená pandemií přinesla možnost zpomalit a znovu promyslet vztah člověka a prostředí, ve kterém žije. Pokud se chce lidstvo vyhnout klimatické katastrofě, není možný návrat k normálu – tedy k neudržitelnému růstu a s ním spojenému vykořisťování přírodních zdrojů. Krize nám může pomoci pochopit, že v předešlé normalitě nebylo nic racionálního nebo nezbytně nutného. Vzniklou šanci je třeba využít k představení nových ekonomických a společenských modelů, které budou založeny na respektu k přírodě. Návrat ke špinavé budoucnosti by byl promarněnou šancí.

Výzva galerie Artwall je zaměřena na umělecké projekty, které se zabývají zmíněnými otázkami. Projekty přihlášené do výzvy budou posouzeny porotou. Vítězný projekt získá finanční ohodnocení ve výši 8 000,- a bude vystaven v prostorách galerie Artwall. Je možné ocenit i více návrhů.

Informace ke galerii Artwall

Při zpracování tématu je nutné mít na paměti specifickou povahu galerijních prostor Artwall – jedná se o vizuálně exponovanou venkovní zeď o délce necelého kilometru, která je nejlépe viditelná z okolo projíždějících tramvají a dalších dopravních prostředků. Podél zdi nevede pěší zóna, divák nemá možnost studovat jednotlivé obrazy podrobně z bezprostřední blízkosti. Očekáváme proto projekty, které se úspěšně vyrovnají s danými podmínkami tohoto typu prezentace. Vzhledem k povaze publika, které není tvořeno typickými návštěvníky galerií, ale širokou veřejností „kolemjedoucích“, vítáme takové návrhy, které dokážou kriticky reflektovat současnou společnost a přitom oslovit široké spektrum diváků, z nichž mnozí nemají mnoho příležitostí k setkání se současným uměním.

Termín

Návrhy spolu se stručným popisem projektu zasílejte na adresu: info@artwallgallery.cz ve formátu jpg nebo pdf, a to do 15. 6. 2020.

Komise

Komise zodpovědná za finální výběr projektů sestává z kurátorek Zuzany Štefkové a Lenky Kukurové (galerie Artwall), teoretičky umění Anny Remešové (Artalk), umělkyně a aktivistky Mariky Volfové (Limity jsme my), kurátorky Denisy Václavové (galerie ProLuka) a umělkyně Petry Skořepové (Artbiom.cz).

Technické parametry projektu

Podklady by měly mít podobu pěti na výšku orientovaných vizuálů poskytujících dostatečnou informaci o povaze zamýšleného projektu. Vybrané návrhy budou realizovány ve formě velkoplošných tisků na fólii velikosti od 330 x 210 cm do 400 x 210 cm (přesné rozměry jednotlivých rámů upřesníme na požádání).

Realizaci a instalaci výstavy finančně a organizačně zajišťuje tým galerie Artwall.

Historie galerie Artwall

Prostor Artwall představuje jedinečnou symbiózu městského organismu a galerie pod širým nebem. Výstavy každý den shlédnou tisíce diváků. Projekt Artwall byl původně iniciován Centrem pro současné umění Praha v roce 2005. V roce 2011 se galerie ujal spolek c2c kruh kurátorů a kritiků. Program galerie Artwall se věnuje umělecké tvorbě zaměřené především na sociálně kritická témata.

Těšíme se na vaše návrhy, tým galerie Artwall

Více informací na: www.artwallgallery.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *