Artalk.cz

Zemřel Ivo Křen

9. května 2020 nás navždy opustil náš kamarád a kolega Mgr. Ivo Křen. Zármutek, pro který není slov, je o to větší, že do Východočeského muzea v Pardubicích vždy přinášel úsměv a radost. Vznešený tvůrčí duch se v jeho osobnosti snoubil s promyšleným důvtipem, jemnocitným humorem a lehkou, nenásilnou elegancí. Snad nad bolestí zvítězí krásné vzpomínky. A že jich je. Určitě tu bude s námi ve všech zákoutích pardubického zámku, v ozvěně příjemných rozhovorů, v odkazu práce, kterou vtiskl do tváře našeho muzea jedinečným invenčním způsobem nejen jako kurátor sbírek, ale i jako renesanční člověk
s neuvěřitelným přesahem.

Smrt ho zastihla v tvůrčím rozkvětu pár týdnů před dokončením nové expozice skla, jíž se jako autor věnoval několik let a v níž se otisklo nejen jeho vidění světa, ale i dlouholetá akviziční činnost a odborná práce kurátora. Práce, která přinesla Východočeskému muzeu v Pardubicích renomé a svébytnou, ve světovém měřítku jedinečnou kolekci ateliérové sklářské tvorby a designu. V muzeu pracoval od roku 1989 a vedle skla a designu se věnoval dalším uměleckým a umělecko-průmyslovým sbírkám. Kolekce zhodnotil v řadě výstav, jejichž výpověď byla vždy úžasným exkurzem do hloubky tématu v kontextu a souvislostech, přičemž vždy s notnou dávkou jemného a rafinovaného humoru. Vše co dělal, mělo váhu a veliký přesah, neb Ivo nebyl jen muzejník, ale především umělec a mezinárodně uznávaný grafik srdcem
srostlý s Pardubicemi a regionem.

Absolvoval pardubické gymnázium a následně Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, kde si vybral obor výtvarná výchova a český jazyk. Pak se věnoval pedagogické činnosti, byť krátce, ale ovlivnil řadu lidí, kteří se dnes věnují výtvarnému umění. Pracoval ve Východočeské galerii v Pardubicích, aby svůj život posléze spojil s Východočeským muzeem. Vedle toho se rozvíjel jako umělec a grafik. Stal se členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar , umělecké skupiny Rubikon a Akademie designu České republiky . Získal řadu ocenění za techniku vícebarevného linorytu. Vystavoval doma i v zahraničí.

V roce 2002 dokončil ve Východočeském muzeu v Pardubicích stálou expozici skla, kterou v roce 2017 začal přepracovávat v novém kontextu do nových prostor. Byť vše skvěle připravil, otevření nové expozice se již nedočkal.

Tomáš Libánek
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *